A moldvai csángók bibliográfiája

Ilyés Sándor – Pozsony Ferenc – Tánczos Vilmos (szerk.)


A moldvai csángók bibliográfiája


2006

A moldvai csángók bibliográfiája

A moldvai csángók minden bizonysággal a legkutatottabb népcsoportok közé tartoznak. Sajátos kultúrájuk, életmódjuk és történelmük iránti érdeklődés már a 18. században megmutatkozott, az utóbbi 15 esztendőben pedig sosem tapasztalt méreteket öltött. Szakemberek, hivatalos személyiségek, érdeklődök, kulturális vállalkozók sokasága került kapcsolatba a moldvai csángókkal, és ennek eredményeként rengeteg hosszabb-rövidebb írás született. Ezeknek szakszerű összegyűjtése és rendszerezése már rég esedékes feladatnak bizonyult. Az Ilyés Sándor által összeállított tematikus bibliográfia több mint 5300 tételt tartalmaz, a hagyományos néprajzi területek mellett különösen a történelem és az egyház témaköréhez találunk számottevő adatmennyiséget, de képviselve van a nyelvészet és a szépirodalom is. A tudományos munkák mellett megtörtént a publicisztikai írások egy részének a feldolgozása, amely árnyalja a csángókról és a csángókutatásokról kialakult képet. A bibliográfia használatát a kötet végén található személynévmutató könnyíti meg.