Hétfalusi csángó tájszógyűjtemény

Kovács Lehel István


Hétfalusi csángó tájszógyűjtemény


2005

Hétfalusi csángó tájszógyűjtemény

Nemcsak tájszók gyűjteménye Kovács Lehel István kötete, hanem egy kistáj nyelvjárását, névtani sajátosságait és kulturális vonatkozásait egyaránt bemutató munka. A családi kötelékek kulturális előnyeit hasznosítva a fiatal szerző sokoldalú adatfeltárásra vállalkozik, amit a kötet szerkezete is világosan tükröz. Hétfalu bemutatásával indít a szerző, amelyet a beszélt nyelv sajátosságai követnek, valamint maga a tájszógyűjtemény, amely 2173 alaki, jelentésbeli és valódi tájszót, nyelvjárási jellegű állandósult szókapcsolatot és frazeológiai egységet tartalmaz. Rövid szinonima szótár következik, majd a falucsúfolók lajstroma és néhány írásos emlék, amelyek előző gyűjtésekből és kéziratos füzetekből származnak. A szerző viszont nem elégszik meg ennyivel, hanem ismerteti a tradicionális ételeket, eszközöket, viseletet, díszítéseket, ünnepi szokásokat. A kötetben helyet kapnak a hétfalusi családnevek és a helynevek is.