Változó társadalom (Kriza Könyvek, 1.)

Borbély Éva – Czégényi Dóra (szerk.)


Változó társadalom (Kriza Könyvek, 1.)


1999

1998. december 4–6. között zajlott a Fiatal Néprajzkutatók III. Konferenciája, amelyet a KJNT és a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszéke szervezett. Jelen kötet tartalmazza az előadások jelentős részét, elérhetővé tévén azt a szélesebb olvasóközönség számára is. A tanulmányok – amint a cím is jelzi – egy állandó átalakulásban lévő népi kultúra és társadalom képét rajzolják meg, a témák sokszínűsége pedig nemcsak árnyalja a kialakult képet, hanem a kötet olvasmányosságát is mindvégig biztosítja. Olvashatunk interetnikus kapcsolatokról, vallás és etnicitás viszonyáról, hiedelemalakokról és társadalmi szerepekről, táplálkozástörténetről, gettósodásról, népi intézményekről, perifériára szorult népcsoportokról. Mindezt elsősorban helyszíni gyűjtések alapján, de a klasszikus terepmunkát levéltári források és szociológiai felmérések egészítik ki.