Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 11. Játék és kultúra

Szikszai Mária (szerk.)


Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 11. Játék és kultúra


2003

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 11. Játék és kultúra

Újabb évkönyv, amelyik egy újabb konferenciáról szól, mégpedig a Játék és kultúra címszó alatt lezajlott szakmai tanácskozásról. Gazda Klára játékos beveztő szavai után tizenhat tanulmány sorakozik e kötet lapjain. Játékosan sokszínű a felhozatal, hiszen folklorisztikai megközelítés, szokáselemzés, tárgyi néprajzi leírás, szociálpszichológiai eszmefuttatás, társadalomnéprajzi vizsgálat és nyelvészeti forrásfeltárás egyaránt olvasható itt. Csupán néhány példát ragadunk ki. Gazda Klára egy közismert kiszámoló mondóka szövegtípusának az elemzését végzi el, hatalmas nyersanyagra alapozva, ugyanakkor megvilágítva a kérdés történeti, művelődéstörténeti hátterét is. László János a játéknak a munkába és a társadalomba való belenevelődésben játszott szerepét világítja meg, Kalmár Ágnes pedig a kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum gyűjteményeit ismerteti. Kürti László a csujogatások és a szexualitás kapcsolatát vizsgálja nem kevesebb mint százhuszonhét kalotaszegi szöveg alapján.