Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 10.

Szikszai Mária (szerk.)


Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 10.


2002

 Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 10.

A KJNT 2000 őszén megtartott vándorgyűlésének témája a népi gyógyászat volt. Keszeg Vilmos konferencianyitó beszédében utalt arra, hogy a betegséget, értelmezése, megélése, a hozzá való viszonyulás történeti jellege miatt érdemes kulturális kategóriaként értelmezni. Az ennek jegyében született előadások nagy része foglaltatik benne a jelen kötetben. Az írások három nagyobb tömböt alkotnak: az első tanulmányai többnyire történeti, levéltári források felhasználásával járják körül a betegség, a rontás és a gyógyítás kérdéseit (Komáromi Tünde, Olosz Katalin, Németh Ágnes, Mód László), a másodikban olyan munkák kapnak helyet, amelyek szemléleti rokonságot mutatnak, vagyis az adatok interpretációjára fókuszálnak (Balázs Lajos, Szikszai Mária, Soós Tímea), míg a harmadik tömb a gyógyítással kapcsolatos tudást, a gyógyítás gyakorlatát helyezi a figyelem középpontjába (Grynaeus Tamás, Virt István, Bernád Ilona és Blos-Jáni Melinda).