Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9

Keszeg Vilmos (szerk.)


Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9


2001

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9

A kötet a KJNT 2000. március 17–19-én Csíkszeredában rendezett ünnepi munkaülésének anyagaira alapoz. Ünnepi munkaülést említettünk, mivel tizedik évét töltötte maga a Társaság, és ugyancsak tíz évet tudhatott maga mögött a néprajzos képzés a kolozsvári BBTE keretén belül. Ünnepi maga a kötet is, hiszen tiszteletét teszi a hatvan esztendős Péntek János professzor előtt. A tanulmányok egytől-egyig szintetizáló jellegűek, néhányuk (Péntek János, Faragó József, Zsigmond Győző, Borbély Éva, Zsigmond Győző) intézménytörténeti adalékokkal szolgál, kitérve a kolozsvári és a bukaresti néprajzoktatásra is. Kürti László az Erdéllyel kapcsolatos kutatásokat veszi számba, míg Balázs Lajos egy részterület, a szokáskutatás eredményeit ismerteti. Bemutatásra kerül néhány személyiség kutatói pályája, valamint egy amatőr gyűjtő munkássága és kapcsolatrendszere.