Az Avas térség. (A Kriza János Néprajzi Társaság ifjúsági kutatócsoportjának kiadványa)

Az Avas térség. (A Kriza János Néprajzi Társaság ifjúsági kutatócsoportjának kiadványa)


1998

 Az Avas térség

A KJNT fiatal kutatói számára az Avas – mint multikulturális és multietnikus kistáj – egy újszerű és nagyszerű terepet jelentett, különös tekintettel a modern etnográfiai/antropológiai módszerek elsajátítására. Az öt tanulmány közül négy a társadalomnéprajz körébe sorolható, olyan komplex témákat vizsgálva, mint az identitás és közösségszervezés (Szilveszter Hajnal), hagyomány és modernitás összefüggései (Deák Ferenc), normák és szerepek összetettsége (Harbula Hajnalka) valamint életvilág, gazdálkodás és identitás kapcsolatai (Incze Éva és Vincze H. Orsolya). Demeter Éva tanulmánya egy tradicionálisabb témát dolgoz fel, a vámfalvi fazekasság kérdéskörét.