Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6.

Pozsony Ferenc (szerk.)


Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6.


1998

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6.

A KJNT 6. évkönyve olyan válogatott tanulmányokat és dolgozatokat tesz közé, amelyek tematikailag és módszertanilag is változatosak. Egyesek az anyagközlést részesítik előnyben, mások az elemzésre, az értelmezésre koncentrálnak, mindezt gazdag szakirodalmi ismerettel. Olosz Katalin tudománytörténeti írását, melyben Szabó Sámuel és a Vadrózsapör kapcsolatát elemzi, Demény István Pál összehasonlító jellegű, a világfa kivágásával kapcsolatos etnológiai értelmezése követi. Nagy Olga azt mutatja be, hogy a hagyományos paraszti értékrend milyen szerepeket, életpályákat kínál az asszonyok számára. Gazda Klára a népi ornamentikát, Keszeg Vilmos pedig a béka hiedelmekben betöltött szerepét vizsgálja. Népszokásokat vizsgál Mitruly Miklós, Balázs Lajos, Major Miklós, Mód László és Simon András, valamint Dánielisz Endre.