Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról

Pozsony Ferenc (szerk.)


Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról


1997

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról

A KJNT már 1991-ben megkezdte a moldvai csángók kultúrájára és társadalmára irányuló alapkutatások szervezését és lebonyolítását. A kutatómunka eredménye – a Társaság archívumában tárolt hatalmas gyűjtési anyagon kívül – ez a kötet is, amely a lehető legváltozatosabb témaköröket foglalja magába. Külön tanulmányok szólnak a csángók belső tagolódásáról (Halász Péter), gazdasági problémáiról (Benedek H. János), erkölcsi értékrendjéről (Kotics József), természetismeretéről (Pálfalvi Pál, Benedek H. Erika), táplálkozáskultúrájáról (Zakariás Erzsébet), vallásos népéletéről (Tánczos Vilmos, Pozsony Ferenc), családi és kalendáris szokásairól (Kós Károly, Nyisztor Tinka, Faragó József, Fazakas M. Izabella). A felsorolás bizonyítja, hogy a hagyományos és népszerű témák mellett a munkacsoport nagy hangsúlyt fektetett a kevésbbé kutatott területekre.