Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 4. Erdélyi és partiumi farsangok

Barabás László – Pozsony Ferenc – Zakariás Erzsébet (szerk.)


Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 4. Erdélyi és partiumi farsangok


1996

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 4. Erdélyi és partiumi farsangok

A 4. kötet már valójában tematikus, ám a harmadikkal ellentétben nem több, hanem egyetlen tanácskozás anyagából válogat. A KJNT 1991-es szovátai vándorgyűlésének a központi témája a farsang volt, az ott elhangzott előadások továbbcsíszolt verziói látnak napvilágot a jelen kötetben. Nem kevesebb mint huszonhét tanulmány alkotja a könyv anyagát, amelyek között találunk szintetizáló írásokat, valamint egyetlen településre koncentráló esetelemzéseket is. Tonk Sándor az erdélyi farsangi szokások történeti adatait és fejlődését mutatja be, Hanni Markel pedig a szász farsangi hagyományok rétegeit tárja fel. Ion Şeuleanu a vízkereszt és húshagyókedd közötti román szokásokat és hiedelmeket ismerteti az olvasókkal. A továbbiakban megismerkedhetünk a székelyföldi, mezőségi, aranyosszéki, szilágysági és partiumi szokások helyi variánsaival.