Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 1

Keszeg Vilmos (szerk.)


Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 1


1992

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 1

A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve a kezdeti tervek szerint rendszeres publikálási lehetőséget kínált hazai és magyarországi kutatóknak, elsősorban a Társaság tagjainak. A bevezetőben a szerkesztő utal arra, hogy az akkori intézményi hálozat és a kutatások egységes irányításánk hiánya szabta meg a Társaság és az évkönyv feladatait: elméleti és módszertani tájékoztatás, a terepmunka és a feldolgozás megszervezése és irányítása. Ennek megfelelően a kötet tanulmányai mind módszertani szempontból, mind az adatgazdagság szempontjából figyelemre méltóak. Nem az értékmentés és a hagyományápolás délibábját hajszolják, hanem az állandóan változó népi kultúra tudományos elemzését kísérelik meg. Így hát a gazdálkodás és a szokások mellett helyet kapnak a hiedelmek, a folklórszövegek és a népzene is.