Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet (Kriza Könyvtár)

Pozsony Ferenc


Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet (Kriza Könyvtár)


1994

Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet

Az egyéniségkutatás jellemzőit magán hordozó kötet az egyik legismertebb moldvai csángó asszony, Lőrinc Györgyné Hodorog Luca (1920–1990) folklórtudását archiválja. Pozsony Ferenc nemcsak a megszokott műfajok (népdal, népballada, népmese) egyéni produktumait veszi lajstromba, hanem a lehető legtöbb szövegtípus összegyűjtésére vállalkozik. Így hát találunk csujogatásokat, találós kérdéseket, hiedelemszövegeket és szokásleírásokat is. A bevezető és az azt követő önéletrajzi részlet szervesen összekapcsolja a szövegkorpuszt az életpálya fonalával, kidomborítva a folklórszövegek funkcionalitását az egyén életterében. A verses műfajok dallammal együtt kerültek közlésre, az utóbbiakat Török Csorja Viola jegyezte le és rendezte sajtó alá. A kötetet gazdag jegyzetanyag, tájszójegyzék, helységnévjegyzék, cím- és szövegmutató, valamint román és angol nyelvű rezümé zárja.