Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 26.)

Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (szerk.)


Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 26.)


2005

Ez alkalommal is megfogalmazhatjuk, hogy a kötetben szereplő ifjú kutatók az értelmezői szándék felől láttatják a hagyományos vagy városi közösségek, társadalmak mechanizmusait. Csak néhány példát említünk: Peti Lehel a testvérfalvak kapcsolatépítési törekvéseit mint a falusi turizmus és a közösségi identitásszervezés stratégiai keretét vizsgálja. Jakab Albert Zsolt a kollektív emlékezet kialakításának, térbeliesítésének nemzetformáló és -erősítő folyamatait értelmezi. Az internet nyilvánosságába kerülő szövegeket mint az aktuálpolitikai esemény nyomán artikulálódó nemzeti diskurzusokat mutatja be Kocsis Mónika és Pete-Komáromy Sára. A hatalmi pozíció által kijelölt társadalmi státus szerveződését kíséri nyomon Bokor Zsuzsa a prostitució intézményének szabályozottságán keresztül. Ilyés Sándor egy naplóíró moldvai asszonynak az íráshoz és a megörökített eseményekhez való viszonyát elemzi.