Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban

Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.)


Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban


2004

Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban

A Kriza János Néprajzi Társaság már több mint egy évtizede felvállalta a moldvai csángó alapkutatások megszervezését és lebonyolítását. Tudatosan figyelt arra, hogy minél több fiatal kutatót, szakmai munkatársat vonjon be a projektekbe, és egy újszerű, minél árnyaltabb problematizálás érdekében több tudományág képviselőit közös munkára serkentse. A kötet társadalomnéprajzi, történeti, nyelvészeti és szociológiai írásai azt jelzik, hogy a moldvai falvak hagyományos világa egyre gyorsabban változik, és ebben a változási folyamatban nagy szerepet kapnak a külső modernizációs hatások, a szekularizáció, a munkamigráció, a neoprotestáns vallások. A reprezentatív, terjedelmes munka kolozsvári, budapesti, bukaresti, jászvásári, müncheni, cagliari-i szerzők eredményeit tartalmazza, a feldolgozott témák széles palettája pedig a történeti forrásoktól kezdve, a szokások és hiedelmek együttesén keresztül a szociolingvisztikáig vagy a mondattanig terjed.