Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipikus szimbolizáció köréből (Kriza Könyvek, 22.)

Tánczos Vilmos (szerk.)


Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipikus szimbolizáció köréből (Kriza Könyvek, 22.)


2004

A kötet fiatal pályakezdő néprajzosok írásait tartalmazza, olyan munkákat, amelyek eredetileg szemináriumi dolgozatok, féléves dolgozatok formájában születtek meg. Ennek megfelelően több közös vonást mutatnak: mind a tizennégy tanulmány közös tudományos szemléletre és módszerre alapoz, éspedig az archetipális mítoszelméletre. A kutatás tárgyát illetően is egységesnek mutatkozik a kötet, mivel az elemzések többnyire ma is élő erdélyi és moldvai csángó néprajzi jelenségekre vonatkoznak. Külön elemzés foglalkozik az idő- és a térképzetekkel, a népszokásokban és a szokásokat működtető hiedelemképzetekben megnyilvánuló mágiával, a tárgyi kultúra szimbólumaival, a folklórszövegek szimbolikájával, valamint a modern mítoszok létmódjával és lélektani okaival.