Az életút végén. Szilágyborzási öregek társadalmi helyzetének vizsgálata (Kriza Könyvek, 21.)

Turai Tünde


Az életút végén. Szilágyborzási öregek társadalmi helyzetének vizsgálata (Kriza Könyvek, 21.)


2004

Az öregek néprajzi-szociológiai jellegű vizsgálata annak ellenére kerülte el a legtöbb néprajzosok figyelmét, hogy az esetek többségében az idős embereket keresték meg, tőlük tudakolóztak a helyi és régmúlt világ szokásai felől. Mindeközben az öregek csak mint a tudás kútfői kerültek be a vizsgálatba, nem mint olyan emberek, akiknek életkorukból kifolyólag sajátos életvitelük, problémáik vannak. Turai Tünde úgy tekint erre a csoportra, hogy nem elsősorban arra kíváncsi, mit is tudnak a múltról, hanem inkább arra, hogy mi jellemzi életmódjukat, a többi korosztályhoz fűződő viszonyaikat. Mindezt egy kis szilágysági falu példáján, komplex elemzésben járja körül.