Erdélyi népszokások  (Néprajzi Egyetemi Jegyzetek, 1.)

Pozsony Ferenc


Erdélyi népszokások (Néprajzi Egyetemi Jegyzetek, 1.)


2006

 Erdélyi népszokások

A magyar népszokások kutatásának szakembereként Pozsony Ferenc már több kötetet adott közre ebben a témakörben. Legújabb munkája egyetemi segédanyagként jelent meg, de tulajdonképpen az erdélyi népszokások szintéziseként értelmezhető, avagy általában a magyar szokáskutatás – erdélyi és moldvai példákkal illusztrált – elméleti és fogalmi összefoglalásaként. A kötet négy nagyobb szerkezeti egységre osztható. A bevezető után a magyar szokáskutatás rövid történetét ismerteti a szerző, valamint a kutatásokban – sok esetben tévesen, jelentéstorzítással – használatos fogalmakat mutatja be. A következő fejezetben a szokást mint rendszert tárgyalja, végigvezetve a személy – szerep – szöveg – kód – jelkép elemsort az összefüggések kontextusában. A kötet törzsanyagát Az emberi élet szokásai és A gazdasági év szokásai című ismertető és értelmező fejezetek alkotják, a maguk adatgazdagságával és olvasmányosságával. A szerző nem feledkezik meg a sokszor mellőzött, jelentésekkel telített emlékünnepségek vizsgálatáról sem. Impozáns fotómelléklet és alapos bibliográfia zárja a könyvet.