Egy kiállítás emlékképei (Kriza Könyvek, 16.)

Olosz Katalin


Egy kiállítás emlékképei (Kriza Könyvek, 16.)


2003

Egy kiállítás emlékképei

Szabó Sámuel, a marosvásárhelyi Református Kollégium természetrajz és vegytan tanára 1864-ben a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók X. Nagygyűlésének szervezőitől azt a megbízatást kapja, hogy rendezze meg a termény- és ipartárlatot. Mindenekelőtt egy előzetes tervre és a kiállítás koncepciójának kidolgozására volt szükség, de végül magát Szabó Sámuelt kérték fel a gyűjtésre is. A tanár hét diákjával egy hathetes gyűjtőutat járt végig a nyár folyamán. A meglévő források alapján Olosz Katalin ezt az utat rekonstruálja, kimutatván ennek tudományos jelentőségét. A kötet két részre oszlik: az első felét egy alapos tanulmány teszik ki, míg a második rész tulajdonképpen a forrásanyag egy részének publikálása, pontosabban Szabó Sámuel honismereti gyűjtési tájékoztatója, és egyik diákjának, Mentovich Gyulának az útinaplója.