Monostori sugár torony. Bogdán János magyargyerőmonostori népdalgyűjtése 1906-ban (Kriza Könyvtár)

Almási István (közzéteszi)


Monostori sugár torony. Bogdán János magyargyerőmonostori népdalgyűjtése 1906-ban (Kriza Könyvtár)


2003

Monostori sugár torony. Bogdán János magyargyerőmonostori népdalgyűjtése 1906-ban

Forrásközléssel kapcsolatos sorozatunk újabb kötete Bogdán János gyűjteményét adja közre, amelyet Almási István, Kolozsváron élő népzenekutató rendezett sajtó alá. A gyűjtemény Seprődi János kezdeményezésére született meg, aki a Kolozsvári Református Kollégium tanáraként gyűjtési pályázatokat hirdetett meg diákjai számára a huszadik század legelején. Az 1906-os esztendő pályadíjas gyűjtése a Bogdán Jánosé volt, aki szülőfaluja népdalaiból állított össze egy Népköltési gyűjteményt. A dallamokkal ellátott hatvan népdal műfajonként csoportosítva kerül közlésre (szerelmi, enyelgő és bús dalok, katonadalok, temetési énekek, lakodalmi köszöntők), végül zenei mutató, műfaj- és szövegmutató áll az olvasó rendelkezésére.