Kopasz föld. Mentalitás- és szövegvizsgálat egy élettörténet elemzésének alapján (Kriza Könyvek, 13.)

Páczkán Éva


Kopasz föld. Mentalitás- és szövegvizsgálat egy élettörténet elemzésének alapján (Kriza Könyvek, 13.)


2002

Kopasz föld. Mentalitás- és szövegvizsgálat egy élettörténet elemzésének alapján

Az élettörténetek – miként a hiedelmek – kutatása ugyancsak nagy népszerűségnek örvend a kolozsvári néprajzosok körében. Páczkán Éva viszont nem a megszokott utat járja végig, hanem sajátos megközelítésmódot választ magának. Már maga a kötet szerkezete is rendhagyó: rövid előszó után az anyai nagyanyjával készített két beszélgetés lejegyzett szövege következik. A szerző nem mellékletben közli a szöveget, vagy nem csupán a megfelelő helyre betoldott idézetek formájában hasznosítja, hanem a kötet első részeként teszi közzé, mégpedig a maga nyers, megvágatlan teljességében. Hiszen maga a szöveg, a szöveget létrehozó személy(ek) áll(nak) a kutatás középpontjában. A második rész maga az elemzés, melyben a szerző vizsgálatának tárgyává válik mind a szövegfelszín, mind annak mélystruktúrája. A cél a szövegből kihámozható jelentések, az egyéni mentalitás rekonstruálása a személyes történelem tükrében. A kötetet Görög Hajnalka elméletcentrikus tanulmányszerű utószava zárja.