Folklórszimbólumok (Néprajzi Egyetemi Jegyzetek, 2.)

Tánczos Vilmos


Folklórszimbólumok (Néprajzi Egyetemi Jegyzetek, 2.)


2006

Folklórszimbólumok

Tánczos Vilmos néprajzkutató már több mint egy évtizede foglalkozik az archetipális mítoszelmélettel, és annak alkalmazási lehetőségeivel a néprajztudomány keretében. Izgalmas, rendkívül színes kurzusai hallgatók sokaságát vonzzák évről-évre, ugyanakkor a témában való elmélyülésre, szimbólumelemző dolgozatok, szakdolgozatok készítésére serkentik őket. Jelen kötet – amint a címe is sugallja – ennek a sok éves munkának a szintézise, egyetemi oktatási anyag és egyben izgalmas olvasmány mind a szakma, mind a folklórjelenségek iránt érdeklődő olvasó számára. A bevezető fejezet alapos elméleti felvezetésként is értelmezhető, amely biztosítja a további elemző olvasás etnográfusi „szemüvegét”. Ezt követi tizenöt fejezetbe sűrítve – elsősorban Gilbert Durand és Mircea Eliade nyomán felépített – szimbólumrendszer tárgyalása. Ízelítőként álljon itt néhány cím: Az állatiasság képei, A halál sötét vize, A zuhanás képzetköre, A Fény és a Szó, Az áldozat szimbolizmusa.