Tamás István kézdiszentléleki kéziratos gyűjteménye (Kriza Könyvtár)

Bokor Zsuzsa (szerk.)


Tamás István kézdiszentléleki kéziratos gyűjteménye (Kriza Könyvtár)


2002

Tamás István kézdiszentléleki kéziratos gyűjteménye

Egy újabb forrásértékű gyűjteménnyel jelentkezünk a Kriza Könyvtár sorozatban, amely – a sorozat céljának megfelelően – hozzájárulhat folklorisztikai tudásunk gazdagodásához, és amelyet szakember és laikus olvasó egyaránt haszonnal forgathat. Tamás István kézdiszentléleki tanító szorgalommal gyűjtötte és jegyezte le a helybéli folklórszövegeket, hagyományokat a 20. század derekán. A tradicionális gyűjtőiskolához tartozott, vagyis azzal a céllal gyűjtött, hogy a hagyományt archiválja és tovább éltesse. Gyűjteményében népszokások kaptak helyet, a népköltészet alkotásai, a néphit egyes elemei, valamint ragadványnevek, viselettel kapcsolatos adatok. Tamás István nemcsak saját gyűjtéseit írta le, hanem hasonló gyűjteményekből (Balázs Márton és Kriza János munkái) is átvett népi alkotásokat. Kéziratát halála után sok diák és pedagógus hasznosította, így hát sajtó alá rendezése nem késhetett tovább.