[Indulás és megérkezés. Migrációs folyamatok és lokális válaszok néprajzi, antropológiai olvasatban (Kriza Könyvek, 46.)] Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective (Kriza Books, 46.)

Bata, Tímea – Jakab, Albert Zsolt (szerk.)


[Indulás és megérkezés. Migrációs folyamatok és lokális válaszok néprajzi, antropológiai olvasatban (Kriza Könyvek, 46.)] Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective (Kriza Books, 46.)


2019 L’Harmattan – Hungarian Ethnographical Society – Kriza János Ethnographic Society – Museum of Ethnography

“Az elmúlt másfél évszázadban számos politikai, társadalmi és gazdasági esemény, egyéni életútbeli változás milliókat késztetett arra, hogy hosszabb-rövidebb időre vagy végleg elhagyja szülőföldjét. A migráció földrajzát tekintve külön figyelmet érdemel az országon belüli és az országhatárok átlépésével történő elvándorlás. Az önkéntes és a kikényszerített elvándorlás közti különbségtételt is szem előtt tartva az (el)indulás, az utazás közbeni lét és a megérkezés olyan jelenségek megragadására is lehetőséget kínál, mint az értékek továbbadása és őrzése, integrációs és izolációs folyamatok és gyakorlatok megértése. Emellett a kibocsájtó és befogadó lokális csoportok olvasatát, az új helyzetre adott válaszát is magában hordozza. A sokrétű jelenség megértéséhez interdiszciplináris megközelítés szükséges, ehhez a néprajztudomány és az antropológia eredményei is segítséget nyújthatnak.”