Változó ruralitások. A vidékiség mai formái (Kriza Könyvek, 45.)

Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.)


Változó ruralitások. A vidékiség mai formái (Kriza Könyvek, 45.)


2019

A kötet a 2018-ban megrendezett ruralitás-konferencián elhangzott előadásokból közöl válogatást. A konferencia az erdélyi vidék és vidékiség kutatásokat kívánta összefogni. Az előadásokkal azt kívántuk megérteni, hogy az eltérő fejlődési ívet bejáró régiókban a közösségek a közelmúlt változásait milyen dinamikák mentén élték meg és értelmezték, ezek a változások milyen állapotokat – hasonlóságokat és különbségeket – eredményeztek a mindennapi kultúra, a társadalmi viszonyok és a gazdasági stratégiák területén.

Ennek megfelelően a konferencia előadásai a változó ruralitások három dimenziójára kívántak fókuszálni: 1. kulturális dimenzió: identitás, hagyományőrzés, hagyománytalanítás, örökségesítés, globalizálódás; 2. társadalmi dimenzió: átalakult kapcsolatrendszerek, népességmozgások, új kapcsolatkeresési stratégiák, valamint új – esetenként virtuális – közösségformák; 3. gazdasági dimenzió: vidéki gazdálkodás átalakulása, projektalapú fejlesztések, modernizáció, gazdasági migráció, egyéb egyéni és közösségi stratégiák.