Fejezetek Árapatak népi életéből (Kriza Könyvtár)

Lőrinczi Etelka


Fejezetek Árapatak népi életéből (Kriza Könyvtár)


2001

Fejezetek Árapatak népi életéből

Egy tradicionális néprajzi szemléletet tükröző gyűjtőmunka eredménye a jelen kötet, amely Lőrinczi Etelka nyugdíjas tanítónő több évtizedes tevékenységének lenyomata. A szerző nemcsak megfigyelője, hanem részese és alakítója is volt annak a hagyománynak, amelyet archiválni kívánt. A rövid település- és iskolatörténet után következő három nagy fejezet alkotja tulajdonképpen a könyv gerincét: az első bemutatja az árapataki emberek életének sorsfordulóit, a második az ünnepeket és a mindennapokat, míg a harmadik a természet és a tudomány határán húzódó népi növényismeretet és a hozzá kapcsolódó jelenségeket. Impozáns fénykép- és rajzanyag alkotta melléklet teszi plasztikusabbá a kötet anyagát.