Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére

Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.)


Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére


2017 Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum-Egyesület

"Ünnepnapja van a tudománynak. Ünnepi ajándék ez a kötet, mellyel Keszeg Vilmost, a tudóst, a tanárt, a kollégát és barátot köszöntik tisztelői, pályatársai, tanítványai, mindazok, akik elismerik és becsülik munkásságát.

A kötet címe az ünnepelthez több szálon kötődik. Utal a műremekre, a helyre, az emberre és az életműre. Az egykori tordai fahíd, ez a helyben épült világcsoda, nem csupán az Aranyos két partját kötötte össze, hanem utakat, életeket és világokat is. Elérhetővé, láthatóvá, élhetővé tette a világot. A helyet a világhoz és a világot Tordához kötötte. Ez a híd maga volt az újítás, az emlékezetben így él tovább.

Aranyhíd. Több egy szerkezetnél. A tovairamló idő fölött ível át. A rajta át- haladó út Torda határainál távolabbról jön és messzibbre vezet. Szükség van rá. Kapcsolatot teremt emberek, történetek és kontextusok, események, szövegek és folyamatok között. Gondolatokat, generációkat köt össze, szin- tézist teremt. Szimbólum, mely látásmódot, oktatói attitűdöt és kutatói ha- bitust tesz láthatóvá. Egy ember, iskolateremtő tanár és kutató életpályáját fogja át. Keszeg Vilmosét."