Hagyományőrző népi kultúra. Társadalomnéprajzi vizsgálat Széken

Nagy Olga


Hagyományőrző népi kultúra. Társadalomnéprajzi vizsgálat Széken


2016 Exit Kiadó – Kriza János Néprajzi Társaság

Szerkesztette Keszeg Vilmos.

A „törvény szorításához” való viszonyulásban Szék az az eset, amelyben „a hagyományőrzés tökéletesen azonosul a közösség értékrendjével”. A hagyomány tekintélyét, az új hatások hagyományának való alárendelését, a világjáró székiek falujukhoz való ragaszkodását Nagy Olga folyamatosan hangoztatta és példázta. A „széki modell” megírásakor korábbi terepmunkáira hagyatkozott. A rendelkezésre álló források alapján az 1980-as évekig követte a falu társadalmának értékrendjét és mentalitását.

Aki ismeri Nagy Olga életművét, a jelen kötet olvasása során ismerős gondolatokkal találkozik. A szerző úgy érezte, hogy Széknek, a Székre folyamatosan zarándokló fiatal generációnak és a szakmának egyaránt tartozik ezzel az összefoglalással.

                                                                                       Keszeg Vilmos