Erdélyi arisztokrata sors a „csudák évében”. A gróf Mikes család tagjainak szerepe az 1848–49-es forradalomban és szabadságharcban

Süli Attila


Erdélyi arisztokrata sors a „csudák évében”. A gróf Mikes család tagjainak szerepe az 1848–49-es forradalomban és szabadságharcban


2014 Kriza János Néprajzi Társaság

„Az egykori székely lófő családból kiemelkedett, majd grófi rangot nyert Mikes család története számos olyan eseményben és fordulatban bővelkedik, amely mind a szépirodalom, mind a történettudomány számára kedvelt témát jelentett. […]

A család tagjainak 1848–49-es szerepéről azonban nagyon kevés információval rendelkezünk. Ez abból a szempontból érthető, hogy soraik között országos szintű vezető politikus, vagy katonai vezetőt hiába keresünk. Másrészt viszont a múltban, mind a történettudományban, mind a köztudatban erős gyökeret vert az a nézet, hogy a magyar és erdélyi arisztokrácia – a kevés számú haladó gondolkodású képviselője kivételével – a polgári átalakulás és a társadalmi haladás esküdt ellensége volt. Különösen nagy teret nyert ez a nézet 1948 után, vagyis a kommunista rendszerek közép-európai megszilárdulása és a marxista történetírás egyeduralkodóvá válása után. […]

A fenti kép azonban rendkívül sablonos, az erdélyi arisztokráciára pedig egyáltalán nem alkalmazható.”