Találatok száma: 36


Ilyés Sándor – Pozsony Ferenc – Tánczos Vilmos (szerk.)


A moldvai csángók bibliográfiája


2006


Kovács Lehel István


Hétfalusi csángó tájszógyűjtemény


2005


Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.)


Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban


2004


Pozsony Ferenc


Ceangăii din Moldova


2002


Faragó József


Uzoni betlehemes 1942-ben és 1943-ban (Erdélyi Néprajzi Tanulmányok, 10.)


2001


Az Avas térség. (A Kriza János Néprajzi Társaság ifjúsági kutatócsoportjának kiadványa)


1998