Találatok száma: 36


Pávai István


Az erdélyi magyar népi tánczene


2012 Az alábbi linkre kattintva letölthetők a tartalomjegyzékek és a rezümék.


Pozsony Ferenc - Kinda István


A Csángó Néprajzi Múzeum kandallócsempe-gyűjteménye


2011


Kinda István (szerk.)


Beavatás. Tanulmányok a zabolai Fiatal Néprajzkutatók Szemináriumainak anyagából (2008–2011). (A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum kiadványai, 3.)


2011 Az alábbi linkre kattintva letölthetők az előszó, a tartalomjegyzék és a rezümék.


Jakab Albert Zsolt – Pozsony Ferenc (szerk.)


Páva. Tanulmányok egy orbaiszéki faluról. (A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum kiadványai, 2.)


2011 Az alábbi linkre kattintva letölthetők az előszó, a tartalomjegyzék és a rezümék.


Kinda István


Hagyományok béklyójában. Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből


2011 Az alábbi linkre kattintva letölthető a tartalomjegyzék és az előszó.


Könczei Csilla


Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A borica


2009 Az alábbi linkre kattintva letölthetők az előszó, a tartalomjegyzék és a rezümék.


Ilyés Sándor – Peti Lehel – Pozsony Ferenc (szerk.)


Lokális és transznacionális csángó életvilágok


2008 Az alábbi linkre kattintva letölthetők az előszó és a tartalomjegyzékek.


Ilyés, Sándor – Peti, Lehel – Pozsony, Ferenc (ed.)


Local and Transnational Csángó Lifeworlds


2008 Az alábbi linkre kattintva letölthető az előszó és a tartalomjegyzék.


Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.)


Orbaiszék változó társadalma és kultúrája. (A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum kiadványai, 1.)


2007


Pávai István


Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben


2006