Találatok száma: 36


Süli Attila


Erdélyi arisztokrata sors a „csudák évében”. A gróf Mikes család tagjainak szerepe az 1848–49-es forradalomban és szabadságharcban


2014 Kriza János Néprajzi Társaság


Kinda István


A Csángó Néprajzi Múzeum és gyűjteményei


2014 Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság


Keszeg Vilmos


Aranyos-vidék. Honismereti könyv


2014 Kriza János Néprajzi Társaság – Erdélyi Múzeum-Egyesület


Nyisztor Tinka


Hétköznapok és ünnepnapok. A moldvai magyarok táplálkozásának etnográfiája


2013 Kriza János Néprajzi Társaság

Az alábbi linkre kattintva letölthetők a tartalomjegyzék és a rezümék.


Ilyés Sándor


Kolozsvári munkásklubok az 1950–1960-as években


2013 Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet

Az alábbi linkre kattintva letölthetők a tartalomjegyzék és a rezümék.


Szabó Á. Töhötöm


Gazdasági adaptáció és etnicitás. Gazdaság, vidékiség és integráció egy erdélyi térségben


2013 Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriza János Néprajzi Társaság

Az alábbi linkre kattintva letölthetők a tartalomjegyzék és a rezümék.


Bereczki Ibolya (szerk.)


Erdélyi tájházak és néprajzi gyűjtemények


2013 Magyarországi Tájházak Szövetsége – Kriza János Néprajzi Társaság


Kriza János


Vadrózsák. Erdélyi néphagyományok. Második kötet


2013 Kriza János Néprajzi Társaság

Kriza János és gyűjtői körének szétszórt hagyatékát összegyűjtötte, szerkesztette, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Olosz Katalin.

Az alábbi linkre kattintva letölthetők az előszó, a tartalomjegyzék és a rezümék.


Jakab Albert Zsolt


Ez a kő tétetett… Az emlékezet helyei Kolozsváron (1440–2012)


2012 Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet


Jakab Albert Zsolt


Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron


2012 Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet