Kulturális örökség és kutatás. A kolozsvári (romániai magyar) néprajzoktatás és -kutatás története

2012-10-25--26

Helyszín: BBTE Bölcsészkar, Horea (Ferencz József) u. 31. sz.
Szervező: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézete – Kriza János Néprajzi Társaság – Kolozsvári Akadémiai Bizottság Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága – EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya

Az elmúlt évek gyakorlatához híven tudománytörténeti konferenciát szerveznek a kolozsvári néprajzi intézetek. A konferencia a kolozsvári magyar egyetemi oktatás 140. évfordulója tiszteletére szervezett rendezvénysorozat része.

 

Program
 
2012. október. 25., csütörtök, 18 óra
Helyszín: a KJNT székháza, Croitorilor (Mikes) u. 15. sz.
 
Könyvbemutatók:
 • Jakab Albert Zsolt: Ez a kő tétetett... Az emlékezet helyei Kolozsváron (14402012), illetve Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. Kriza János Néprajzi Társaság–Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2012.
  • Bemutatja Keszeg Vilmos
 • Könczei Csongor:  A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról. (Kriza Könyvek, 36.) Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2012.
  • Bemutatja Nagy Ákos
 • Peti Lehel: A moldvai csángók népi vallásosságának imagisztikus rítusai. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2012. 
  • Bemutatja Ilyés Sándor
 
2012. október. 26., péntek
Helyszín: BBTE BTK, Horea (Ferencz József) u. 31. sz., Popovici terem
 
 
9.00–9.20: Keszeg Vilmos és Szikszai Mária köszöntője 9.20–9.40: Eleonora Sava: Cercul Studențesc de Folclor Cluj. Istoric, metode de cercetare, arhivă
9.40–10.00: Tötszegi Tekla: Az Erdélyi Nemzeti Múzeum néprajzi gyűjtőtársasága
10.00–10.20: Komáromi Tünde: Hiedelemgyűjtések a Román Akadémia Kolozsvári Folklór Archívumában
10.20–10.40: Hozzászólások
 
10.40–11.00: szünet
 
11.00–11.20: Viga Gyula: Gunda Béla és a Kárpát-medence vándorai
11.20–11.40: Albert Ernő: Faragó József
11.40–12.00: Pozsony Ferenc: K. Kovács László Erdélyben
12.00–12.20: Balázs Lajos: Bartók nem menekül! A globalizáció apokaliptikus víziója a Cantata Profanában
12.20–12.40: Vida Tekei Erika: Néprajzi/antropológiai tanulmányok, recenziók az Erdélyi Múzeumban – 1990–2012
12.40–13.00: Hozzászólások
 
13.00-15.00: ebédszünet
 
 
Helyszín: a KJNT székháza, Croitorilor (Mikes) u. 15. sz.
 
 
15.00–15.20: Keszeg Vilmos: A népi kultúra megjelenítése az Aranyosvidék című újságban
15.20–15.40: Vajda András: A Maros megyei falumonográfiák népi kultúráról alkotott szemlélete
15.40–16.00: Asztalos Enikő: A Marosvásárhelyi Népi Egyetem magyar néprajzi tanfolyamának 18 éves története
16.00–16.20: Hozzászólások
 
16.20–16.40: szünet
 
16.40–17.00: Nyisztor Tinka: Egy pusztinai lány kelengyéje. (Dani Péterné hagyatéka. Pusztina, 2010)
17.00–17.20: Nagy Zsolt: Vidéki muszáj-Herkulesek. Bekecsalji néptanítók néprajzi munkássága az 1950-es évektől napjainkig
17.20–17.40: Győri Tamás: Művészi érzékenység és paraszti értékrend találkozása – egy kolozsi festőnő munkássága      
17.40–18.00: Hozzászólások
 
18.00–18.10: szünet
 
18.10: Könyvbemutató
 • Balázs Lajos: Rituális szimbólumok. A székely-magyar jelképkultúra világából. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2012.
  • Bemutatja a szerző
 
 
 
A rendezvény támogatója az RMDSZ Communitas Alapítvány.