A kolozsvári (romániai magyar) néprajzoktatás és -kutatás története. Tudományos konferencia

2011-10-21 de 9.30

Helyszín: BBTE Bölcsészkar, Horea (Ferencz József) u. 31. sz.
Szervező: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéke – Kriza János Néprajzi Társaság – Kolozsvári Akadémiai Bizottság Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága – EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya

A Társaság a kolozsvári szakmai műhelyekkel közösen konferenciát szervez.

Megnyitó

I.

Pozsony Ferenc: Gunda Béla kolozsvári tevékenysége

Rostás Zoltán: Lükő Gábor bukaresti környezete

Tánczos Vilmos: Lükő Gábor bukaresti tanulmányai, kapcsolatai

Salamon Márton László: Dimitrie Gusti professzor bukaresti szociológiai iskolája és az Erdélyi Fiatalok folyóirat gárdája közötti kapcsolatok, falumunka tekintetében

II.

Kürti László: Kutatók Kalotaszegen: Kísérlet a lakodalmi rítusok és szövegek összehasonlítására

Salat-Zakariás Erzsébet: A kolozsvári Folklórarchívum. Tartalom és szerkezet

Szakál Anna: Kriza János és népköltészeti gyűjtőhálózata

Gatti Beáta: Sántha Alajos néprajzi kutatásai

Kiss Emőke: Népmesék Bözödi György hagyatékában

III.

Tóth Zsombor: Etnológia és történetiség: a lehetséges alkalmazások igézete

Újváry Mária: A Minerva nyomda és könyvkiadó (1920-1948) kiadványainak jelentőségéről

Dávid Gyula: A Kriterion néprajzi kiadványai

Vida Tekei Erika: A kolozsvári unitárius kollégium folklórgyűjtő diákjai – népmesegyűjtemények a 20. század elejéről

IV.

Veres Emese-Gyöngyvér: Dr. Kiss Béla evangélikus lelkész mint helytörténész

Szőcs Levente: Biográfiák a gyergyói újságokban a 20. században

Szabó Levente: Meltzl Hugó, Wlislocki Henrik, Herrmann Antal: az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok és egy innováció hálózati szerveződése

Keszeg Vilmos: Borbély Sándor aranyosszéki folklórgyűjtése a 19. század végén