Proiectul E-Arhivă a Academiei Române, Filiala Cluj

2010-12-00

Helyszín: Román Tudományos Akadémia Folklór Intézete
Szervező: Román Tudományos Akadémia Folklór Intézete

E-Arhiva - Proiectul de digitizare din cadrul Institutului "Arhiva de Folclor" a Academiei Române, Filiala Cluj

 

Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Filiala Cluj, a implementat în perioada 30 Iunie 2010 - 30 Decembrie 2010 proiectul "E-Arhiva". Acest proiect a fost finanțat prin intermediul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa Prioritara 2 – Cd&I, Operatiunea 2.2.4: Intarirea Capacitatii Administrative. Valoarea totală a proiectului a fost de 288.876 lei din care suma de 243.534 lei este nerambursabilă.

 

În urma implementarii proiectului va rezulta

- îmbunatăţirea modalităţii de gestionare a materialelor de folclor existente în patrimoniul Institutului prin digitalizarea întregului patrimoniu deţinut în arhivele Institutului, respectiv gestionarea mai eficienta şi în condiţii de siguranţădeţinut a materialului folcloric deţinut de Institut.

-creşterea ratei de valorificarea a rezultatelor din activitatea de cercetare-dezvoltare folclorica a Institutului prin digitalizarea materialului folcloric din arhiva.

-identificarea şi analizarea facilităţilor de finanţare rambursabila şi nerambursabila pe care Solicitantul le poate accesa pentru activitatea de cercetare-dezvoltare pe care o desfăşoară şi facilitarea accesului la aceste instrumente financiare astfel încât  Institutul sa aibă posibilitatea sa îşi extindă şi sa îşi dezvolte activitatea de culegere de nou material folcloric.

-promovarea  imaginii  Institutului, respectiv creşterea gradului de conştientizare a publicului larg, atragerea de finanţatori publici şi privaţi în vederea finanţării diferitelor programe de cercetare-dezvoltare pe care Institutul le desfăşoară sau intenţionează sa le desfăşoare. Încheierea de noi colaborări naţionale şi internaţionale ca urmare a activităţilor de promovare.

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați pagina Institutului:www.folkarchivecluj.ro

 

E-Archive - The digitization project of the Institute "Folk Archive" of the Romanian Academy, Cluj Subsidiary

 

The Institute "Folk Archive" of the Romanian Academy, Cluj Subsidiary has implemented between June 30, 2010 - December 30, 2010 the "E-Archive" project. This project was funded through the Sectoral Operational Programme for the Increase of Economic Competitiveness, Priority Axis 2 - CD & I, Operation 2.2.4: Strengthening the Administrative Capacity. The total project value was 288,876 RON out of which 243,534 RON amount is non-refundable.

 

After the implementation of the project the following results are expected:

- The improvement of the management of existing archive materials trough digitization of the entire patrimony and a more efficient management of the folklore material held by the Institute in safer conditions.

- The increase of the research results of the Institute through the digitization of the folklore archive material.

- The identification and analysis of non-reimbursable financing facilities that can be access for research and development work so that the Institute could be able to expand and develop its collection .

- The promoting of the Institute image, an increasing public awareness, the collaboration with possible public and private donors for funding various research and development programs which the Institute carries out or intends to undertake. 

- New national and international collaborations as a result of promotional activities.

 

For more details please visit our website: www.folkarchivecluj.ro