Tudománytörténeti konferencia

2010-10-22

Helyszín: KJNT székháza, Croitorilor (Mikes) u. 15. sz.; BBTE Bölcsészkar, Horea (Ferencz József) u. 31. sz.
Szervező: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – KAB Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága – Kriza János Néprajzi Társaság

 Az esemény programja:

 

BBTE Bölcsészkar, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Horea út 31.

 

9.00–9.10 Megnyitó, a résztvevők köszöntése – Keszeg Vilmos

9.10–9.40 Olosz Katalin: Viski Károly balladagyűjtései a huszadik század elején

9.40–10.10 Pozsony Ferenc: Konsza Samu néprajzi tevékenységének jelentősége

10.10–10.40 Tánczos Vilmos: Lükő Gábor romániai néprajzi gyűjtései 1931–1933-ban

10.40–11.10 Keszeg Vilmos: A Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kara 1942. április 16-i rendkívüli kari ülésének jegyzőkönyve

 

11.10–11.40 Kávészünet

 

 

11.40–12.10 Vida Erika: A Mentor Kiadó néprajzi kiadványai 1995–2010 között

12.10–12.40 Czégényi Dóra: A Népismereti Dolgozatok tudomány- és kutatástörténeti jelentősége

12.40–13.10 Peti Lehel: Imagisztikus rítusok és vallásosság a szocializmus és az átmenet korszakában Romániában

13.10–13.40 Szőcs Levente: A huszadik századi gyergyói népi önéletrajzok. A népi önéletírás funkciói

 

13.40–15.10 Ebédszünet

 

 

Kriza János Néprajzi Társaság székháza, Mikes (Croitorilor) utca 15.

 

15.10 Néprajz szakos diákok kalotaszegi népzenét játszanak, Fosztó Kamilla népdalokat énekel

15.20–16.30 Új kiadványok bemutatója

  • Kinda István: Ellenőrzött közösségek. Szabályok, vétkek és büntetések a moldvai csángó falvakban. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2010 (bemutatja: Vida Erika)
  • Szőcsné Gazda Enikő: Erdélyi kályhák és kályhacsempék. Terc, Budapest, 2010 (bemutatja: Tötszegi Tekla)
  • Gazda Klára: Gyermekvilág Esztelneken. Ős-kép Kiadó, Budapest, 2008 (bemutatja: Keszeg Vilmos)

17.00 Demény István Pál-díj ünnepélyes átadása

 

A rendezvény baráti beszélgetéssel zárul, valamint a Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék III. éves diákjainak rendezésében In memoriam Orosz Endre című időszakos kiállítás is megtekinthető.