!!! Konferenciafelhívás: Múzeum – örökség – kommunikáció. A KJNT vándorkonferenciája

2022-07-08 (a jelentkezés meghosszabbított határideje)

Helyszín: Kolozsvár, KJNT előadóterme, Croitorilor (Mikes) u. 15. sz.
Szervező: Kriza János Néprajzi Társaság

Múzeum – örökség – kommunikáció

– konferenciafelhívás –

Kolozsvár, 2022. október 14–15.

 

A múzeum olyan tér-szerkezet, ahol társadalmi kommunikáció zajlik, ahol az interpretációk jönnek létre és jelentések termelődnek. A múzeum nemcsak helyet ad különböző okokból a használatból kihullott/kiragadott, és különböző kiállításokba áthelyezett tárgyaknak, nemcsak keretül szolgál a muzeológusi, illetve a kurátori munka számára, hanem meghatározza az itt zajló munka során létrejövő jelentéseket a létrehozó és a befogadó oldalán egyaránt. Falain belül a múlt iránti tisztelet és nosztalgia mellett az autentikus múlt maradványait még őrző jelen kultusza nyilvánul meg, a közösségek, miközben a múzeum falai között és a múzeumok révén megalkotják saját múltjukat, a maradványokban magukra ismernek.

A múzeumok ugyanakkor az örökség- és identitásképzés színterei, melyek sokrétű jelentések létrejöttének bonyolult tereiként/kontextusaiként működnek. A múzeum egyszere hozza létre az autentikus és az egzotikus múltat, erősíti a közösségi tudatot és teszi láthatóvá a másikat, illetve azt a múltat (múltbéli állapotot), amit a múzeumot létrehozó és fenntartó közösség már meghaladott (azaz a másik, a múltbeli ént).

A múzeumok másfelől a racionalizmusba vetett hiten alapulnak, az embernek azon vélt/vágyott képességén, hogy rendszerezni tudja az őt körülvevő és a belőle fakadó jelenségeket és tárgyakat, ezzel mintegy uralma alá hajtja a világot és a világban termelt jelentéseket. Emellett a múzeumalapítási tevékenység során a válogatás az archaizálás és az idealizálás szándékával párosul.

A Kriza János Néprajzi Társaság az idei vándorkonferencia keretében ezeknek a fenti gondolatoknak az ismeretében a múzeum mibenlétével, az örökség (ezen belül is digitális örökség) és a múzeumi munka kapcsolatával, illetve a múzeumi kommunikáció (ezen belül is főleg az online kommunikáció) és a múzeumi digitalizáció kérdéseinek összefüggéseit kívánja körüljárni. A konferencián elsősorban a magyar muzeológiát érintő sürgető feladatokat és kihívásokat kívánjuk érinteni.

 

Javasolt témák, területek:

1. A múzeum szerepe a társadalomépítő kommunikációban

2. A múzeum szerepe a múlt és a másik kultúra megértésében és elfogadásában

3. A (társadalmi) valóság reprezentációja a múzeumokban

4. A múzeumok szerepe az örökség- illetve városi turizmus alakulásában

5. A látogatói tekintet

6. Múzeum és örökség viszonya

7. A digitális örökség és múzeumi digitalizáció

8. A virtuális múzeum és az online terekhez kötődő, ott zajló múzeumi gyakorlatok kihívásai

9. Múzeumi kommunikáció online és ofline környezetben

10. Az erdélyi/magyarországi muzeológia feladatai és kihívásai a digitalizáció korában

 

Az előadások időtartama 20 perc, amelyet 10 perc vita követ. A konferencia időpontja 2022. október 14–15., helyszíne a Kriza János Néprajzi Társaság székháza, Croitorilor/Mikes u. 15. szám. Terveink szerint a konferencia hagyományos formában, fizikai jelenlét mellett kerül megszervezésre, a járványhelyzet kedvezőtlen alakulása esetén azonban online formában, a Zoom felületen fog zajlani.

A résztvevők jelentkezési szándékát, valamint a tervezett előadás címét a kriza@kjnt.ro email-címre várjuk.

A jelentkezés meghosszabbított határideje 2022. július 8., 14.00 óra.

 

Az előadások szövegének szerkesztett változatát a KJNT kiadványában publikáljuk. A kéziratokat a kötethez legkésőbb október 30-ig várják a kriza@kjnt.ro email címre.

Az előadók számára szállást és étkezést biztosítunk, útiköltséget pedig a lehetőségeinkhez mérten térítünk.

 

A konferencia szervezőbizottsága:

dr. Jakab Albert Zsolt, Kriza János Néprajzi Társaság, elnök

dr. Vajda András, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, adjunktus

A konferencia titkára:

dr. Nagy Ákos, Kriza János Néprajzi Társaság, tudományos munkatárs