Szemléletek, módszerek, intézmények a romániai magyar néprajzkutatásban – konferencia

2019-10-18, 8.50

Helyszín: EME előadóterme, Jókai / Napoca u. 2–4. I. em.
Szervező: Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – MTA KAB Néprajzi és Antropológiai Szakbizottság – EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály

Szemléletek, módszerek, intézmények a romániai magyar néprajzkutatásban

Kolozsvár, 2019. október 18.

 

8.50–9.00 megnyitó, köszöntők

Jakab Albert Zsolt, a KJNT elnöke

Szabó Á. Töhötöm, a BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet vezetője

 

9.00–11.00 (helyszín: EME előadóterme, Jókai / Napoca u. 2–4. I. em.)

Elnök: Czégényi Dóra

Pócs Éva: Kozma Ferenc (1844–1920) családi hagyatékának közművelődési és tudományos vonatkozásai

Domokos Mariann: Grimm-mesék erdélyi mesélők repertoárjában

Mikos Éva: Orbán Balázs székelyföldi regéinek utóélete

Berki Tímea: Kultúrák találkozása: az etnográfus Moldován Gergely

Keszeg Vilmos: A román népköltészet kolozsvári kutatói

 

11.00–11.30 kávészünet

 

11.30–13.30 (helyszín: EME előadóterem, Jókai / Napoca u. 2–4. I. em.)

Elnök: Szakál Anna

Nagy Janka Teodóra: Kolozsvári adatok a magyar jogi néprajz kutatástörténetéhez

Czégényi DóraNagy Zsolt: Törekvések, irányzatok és eredmények a romániai magyar etno (farmako)botanikai kutatásokban (1989–2019)

Balatonyi Judit: Lakodalomkutatások a 20. században: Módszerek, szemléletek és perspektívák

Tekei Erika: Balladagyűjtemények recepciótörténete a romániai magyar néprajzi könyvkiadás második korszakában (1948–1989)

Olosz Katalin: Rendhagyó interjú Albert Ernővel

Filep Antal: Cs. Sebestyén Károly néprajzi öröksége és példája

 

11.30–13.30 (helyszín: EME könyvtárterem, Jókai /Napoca u. 2–4. I. em.)

Elnök: Keszeg Vilmos

Barabás László: Néprajz, néphagyomány a marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskolán (oktatás, gyűjtőmunka, kutatás, 1992–2019)

Málnási Levente: Vámszer Géza – csíki mozaik

Kovács Eszter: Az író-olvasó találkozók világa a ’80-as években Hargita megyében

Erdei Virág: Korunk néprajza

Gondos Emőke: A romániai magyar szubkultúra-kutatások alakulástörténete és eredményei (1989–2019)

Pál Emese: A Kriza János Szakkollégium alakulás- és működéstörténete

Doszlop Lídia: A népélet megjelenítése Kádár Domi Péter és Suba László képzőművészek kisplasztikáin

 

13.30–15.00 ebédszünet

 

15.00–16.30 (helyszín: KJNT székháza, Mikes / Croitorilor u. 15.)

Elnök: Peti Lehel

Bárth Dániel: Alsópapság és népi kultúra a 18–19. században. Tudománytörténeti kérdésfelvetések

Tabajdi Zsuzsanna: Pap és az ő nyája: egy 18. századi nógrádi katolikus esperes kapcsolata a kerületében élőkkel

Bednárik János: Gyümölcsfametszés és szlovák grammatika. Egy tót falu plébánosa a 19. század első felében

Szakál Anna: Önfejű unitárius lelkész – innovatív néprajzi gyűjtő. Egy erdélyi unitárius lelkész működése az 1840–60-as években.

Ilyefalvi Emese: Szerepek és kontextusok. Egy református lelkész tevékenysége a két világháború közötti Kidén

 

17.00–18.00

Könyvbemutatók és kerekasztal-beszélgetés a történeti folklórszövegek kiadásáról

Olosz Katalin: Nagyszalontai népballadák és epikus énekek (1912–1919) című kötetét bemutatja: Czégényi Dóra

Domokos Mariann – Gulyás Judit: Az Arany család mesegyűjteménye című kötetét bemutatja: Olosz Katalin

 

18.30 A Kriza János Néprajzi Társaság közgyűlése (helyszín: KJNT székháza, Mikes / Croitorilor u. 15.)

 

A konferencia támogatói:

Magyar Tudományos Akadémia

Communitas Alapítvány

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

 


Kapcsolódó


» A konferencia programja