Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században – a KJNT vándorkonferenciája

2019-10-11–12

Helyszín: Nagykároly, Károlyi-kastély
Szervező: Kriza János Néprajzi Társaság – Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet – Sapientia EMTE Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék – Szatmár Megyei Múzeum

Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században – a KJNT vándorkonferenciája

2019. október 11., péntek

 

8.00–9.00 Regisztráció

9.00–9.30 A konferencia megnyitója, köszöntőbeszédek

Kovács Jenő, Nagykároly város polgármestere

dr. Liviu Marta igazgató, Szatmár Megyei Múzeum

dr. Balogh Balázs, igazgató, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet – az MTA Kiválósági Intézete

dr. Jakab Albert Zsolt, elnök, Kriza János Néprajzi Társaság

 

     Moderátor: Vajda András

9.30–9.55 Gagyi József (Sapientia EMTE, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, Marosvásárhely): Motorizáció és változó gazdasági stratégiák

10.20–10.45 Balogh Balázs – Fülemile Ágnes (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet, Budapest): Lépésváltás és léptékváltás a kalotaszegi hagyományőrzés módozataiban

10.4511.00 Vita

 

A. szekció

     Moderátor: Jakab Albert Zsolt

11.00–11.15 Kotics József (ME, Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, Miskolc): A vidéki tér átalakulási folyamatainak metanarratívái

11.15–11.30 Farkas Judit (PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, Pécs): Környezettudatos vidékre költözők vidék-képe és gazdasági stratégiái a 21. századi Magyarországon

11.30–11.45 Tőkés Gyöngyvér (Sapientia EMTE, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, Marosvásárhely): Az új/változó mediális környezetekkel kapcsolatos attitűdök a vidéki mindennapokban

11.45–12.00 Vajda András (Sapientia EMTE, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, Marosvásárhely): A technikai környezet átalakulásának hatása a vidéki közösségekre Erdélyben

12.00–12.20 Vita

 

B. szekció

     Moderátor: Szilágyi Levente

11.00–11.15 Babai Dániel (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet, Budapest): Változások fogságában – külterjes tájhasználati rendszerek a nehézségek erdejében

11.15–11.30 Balogh Pál Géza (PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Program, Pécs): Gomolya és gömölye. Hagyomány és hagyományteremtés a magyarországi kézműves sajtok jelenében

11.30–11.45 Simon Zoltán (ME, Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, Miskolc): „Murokország” újjáéledése. Átalakuló paraszti társadalom és polgárosodási folyamatok az Alsó-Nyárád mentén

11.45–12.00 Nagy Károly Zsolt (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet, Budapest): Főtér-képzés mint identitásformáló folyamat a csereháti Homrogdon

12.00–12.20 Vita

 

12.20–14.00 Ebédszünet

 

A. szekció

    Moderátor: Nagy Ákos

14.00–14.15 Jakab Albert Zsolt (Kriza János Néprajzi Társaság, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár): Az Erdélyi Értéktár vidék-képe

14.15–14.30 Pál Emese (BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár): Hadjáratok imitálása. A kitalált hagyományok identitáserősítő és közösségformáló szerepe egy udvarhelyszéki kisrégióban

14.30–14.45 Bali János (Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Kutatási, Stratégiai és Koordinációs Igazgatóság – ELTE BTK Néprajzi Intézet, Budapest): Az NGO-k szerepe a rurális gazdaság-, közösség és kultúraszervezésben és -építésben. A Nógrádi Napraforgó Egyesület példája

14.45–15.00 Balatonyi Judit (MTA Prémium Posztdoktori Kutatási Program MTA TKI – PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Pécs): Változó értékek, hagyományos minták, globális összefüggések. A lakodalmi "hagyományok" kortárs és 20. századi megközelítései

15.00–15.20 Vita

 

B. szekció

    Moderátor: Lajos Veronika

14.00–14.15 Nagy Zoltán – Horváth Csilla (PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, Pécs): Bronzkori jazz és hanti rap. Nyugat-Szibéria őslakos népei a városi művészeti szcénában

14.15–14.30 Mészáros Csaba (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet, Budapest): Az etnikus táj és a táj etnicitása

14.30–14.45 Szabó Árpád Töhötöm (BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár): Magyar logikácska: úgy aránylik a formális az informálishoz, mint a stratégia a gyakorlathoz és az urbánus a rurálishoz?

14.45–15.00 Szikszai Mária (BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár): Hagyomány-e még a hagyomány?

15.00–15.20 Vita

 

15.20–15.45 Kávészünet

 

A. szekció

    Moderátor: Szabó Árpád Töhötöm

15.45–16.00 Püsök Imola (PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Program, Pécs): Egy (volt) bányászközösség gazdasági stratégiái: változás és állandóság Szarvaspatakon

16.15–16.30 Bakos Áron (BBTE Hungarológiai Doktori Iskola, Kolozsvár – Néprajzi Múzeum, Budapest): Apák és fiúk, múlt és moralitás: katonatörténetek intergenerációs aspektusai

16.30–16.45 Marinka Melinda (DE BTK Néprajzi Tanszék): Németfalu – Sváb utca – pincesor

16.45–17.05 Vita

B. szekció

    Moderátor: Mészáros Csaba

15.45–16.00 Lajos Veronika (ME, Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, Miskolc): Káli-medence: menedék, kivonulás, befektetés, helyi termék és gasztronómia

16.00–16.15 Szilágyi Levente (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet, Budapest): Önerőből. Gazdaságfejlesztési és közösségszerveződési különutak – két szatmári sváb példa

16.15–16.30 Nagy Zsolt (BBTE Hungarológiai Doktori Iskola, Kolozsvár): Parasztkertektől a nagyüzemi termesztésig – gazdasági stratégiák a 21. században a Maros megyei Udvarfalván

16.30–16.45 Kurucz Réka (PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Program, Pécs): Gazdából borász? A kisüzemi szőlőtermesztés néprajzi vizsgálata a Villány-Siklósi borvidék nyugati részén a TSz szervezéstől napjainkig

16.45–17.05 Vita

 

17.05–17.30 Kávészünet

 

17.30–18.30 A Károlyi-kastély megtekintése Hágó Nándor muzeológussal

 

18.30 Az Út – síneken, jégháton, ösvényeken Szibériában című kiállítás megnyitója

 

2019. október 12., szombat

 

9.30–11.00 Változó ruralitások, átalakuló életterek, változó gazdasági stratégiák – kerekasztal-beszélgetés. Felkért hozzászólok: Farkas Judit, Gagyi József, Szabó Árpád Töhötöm. Moderátor: Vajda András.

 

Képek a konferenciáról.