Korszakok, életművek, események és eredmények a romániai magyar néprajzkutatásban

2018-10-19

Helyszín: BBTE Bölcsészkar és KJNT előadóterme
Szervező: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Kriza János Néprajzi Társaság – MTA KAB Néprajzi és Antropológiai Szakbizottság – EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály

Kolozsvár, 2018. október 19. (péntek)

Helyszín: BBTE Bölcsészkar, Horea (Ferenc József) út 31., Popovici terem

 

8,50 Megnyitó, köszöntés

9,00–11,00

Elnök: Czégényi Dóra

Filep Antal: László Gyula és Méri István munkássága

Portik Gabriella: Gyarmathy Zsigmondné Hóry Etelka néprajzi és irodalmi munkássága

Havay Viktória: Gaal György mesegyűjteménye – a 20. századi szakirodalom és a források viszonya

Szakál Anna: Kovács Ágnes és a Vadrózsák

Biernaczky Szilárd: Afrika a 19. és 20. századi Erdély művelődéstörténetében

 

11,30–13,30

Elnök: Keszeg Vilmos

Olosz Katalin: Diákgyűjtők az erdélyi és partiumi magyar népköltészet feltárásában (1860–1973)

Czégényi Dóra: Mitruly Miklós néprajzi gyűjtőmunkája és oktatói tevékenysége

Gergely Zoltán: Gurka László életpályája és népzenekutatásai

Konsza Júlia-Johanna: Konsza Samu életpályája és munkássága

Lapohos Sarolta: Lapohos András életpályája

Séra László – Szacsvay Éva: A néplélek, néprajz vonzalmában. Az enyedi Berde család példája

 

Helyszín: KJNT székháza, Croitorilor (Mikes) utca 15.

 

15,00–16,30

Elnök: Szakál Anna

Deák Ferenc: A kökösi öreg emberek világképe Plugor Sándor vonalrajzain

Luka Éva: A népmesei hős halála és feltámadása Nagy Olga értelmezésében

Kicsi Noémi: Az Aranykönyv mint reprezentatív-kompenzáló regiszter. Farkas Jenő udvarfalvi református lelkész Aranykönyv-bejegyzései, gyűjtései.

Keszeg Vilmos: Balázs Ferenc mesegyűjtései

 

15,00–16,30

Elnök: Tekei Erika

Tekei Erika: Romániai magyar népköltészeti kiadványok (1919–1947)

Tánczos Vilmos: Médiumok a moldvai csángó népi kultúra kutatásában

André Mária-Irén: A Jóbarát etnobotanikai gyűjtőpályázata

Doszlop Lídia: A homoródszentmártoni alkotótábor 40 éve

 

16,30–17,00

A konferencia zárása (Keszeg Vilmos)

Kerekasztal: Hagyatékok, közgyűjtemények, archívumok (Szakál Anna)

 

17,30

A Kriza János Néprajzi Társaság éves közgyűlése

 

A rendezvény támogatói a Communitas Alapítvány és a Bethlen Gábor Alap.


Kapcsolódó


» A konferencia programja
» Beszámoló a konferenciáról