Párhuzamos ruralitások. A vidékiség formái Erdélyben – a KJNT vándorkonferenciája

2018-09-21

Helyszín: Gernyeszeg, Teleki-kastély
Szervező: Kriza János Néprajzi Társaság (Kolozsvár) – MTA BTK Néprajztudományi Intézet (Budapest) – Sapientia EMTE Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék (Marosvásárhely)

Párhuzamos ruralitások. A vidékiség formái Erdélyben – a KJNT vándorkonferenciája

A konferencia programja

 

 

8.00–9.00 Regisztráció

 

9.00 A konferencia megnyitója

Megnyitó beszédet mond:

          dr. Balogh Balázs, igazgató, MTA BTK, Néprajztudományi Intézet, Budapest

          dr. Jakab Albert Zsolt, elnök, Kriza János Néprajzi Társaság

 

     Moderátor: dr. Vajda András

9.20–9.40 Gagyi József (Sapientia EMTE, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, Marosvásárhely): Földhasználat és társadalmi átalakítás rurális környezetben

9.40–10.00 Pozsony Ferenc (BBTE BTK, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár): Térbeli mobilitás és kapcsolatrendszerek átrendeződése az 1989-es rendszerváltozás után

10.00–10.20 Balogh Balázs – Fülemile Ágnes (MTA BTK, Néprajztudományi Intézet, Budapest): Jelenlét, kapcsolattartás és terepmunka módszerek a változó Kalotaszegen

 

10.20–10.30 Vita

 

     Moderátor: dr. Pozsony Ferenc

10.30–10.50 Kotics József (ME, Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, Miskolc): Folytonosság vagy megtorpanás? A zabolai cigány–magyar kapcsolatviszonyok változásfolyamata 1998–2018

10.50–11.10 Oláh Sándor (KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Csíkszereda): Változó orientációs minták a Kishomoród menti falvak gazdálkodásában, 1990–2018

111.0–11.30 Biró A. Zoltán (Sapientia EMTE, Társadalomtudományi Tanszék/KAM, Csíkszereda): Szempontok innovatív agrárkezdeményezések társadalmi beágyazottságnak vizsgálatához

1130–1150 Vajda András (Sapientia EMTE, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, Marosvásárhely): A vidéki környezet átalakulása a rendszerváltást követő évtizedekben: szagok és hangok

 

11.50–12.05 Vita 

 

12.05–12.15 Kávészünet 

 

    Moderátor: dr. Jakab Albert Zsolt 

12.15–12.35 Bodó Julianna (Sapientia EMTE, Társadalomtudományi Tanszék/KAM, Csíkszereda): A munkamigráció hatása a rurális közösségekre

12.35–12.55 Doszpoly Roland (DE, Néprajzi Tanszék, Debrecen): Gazdasági migráció vizsgálata Erdély, Kárpátalja és a Felvidék vegyes etnikumú településein

12.55–13.05 Balatonyi Judit (MTA BTK, Néprajzi Intézet, Kelet–Nyugat Kutatócsoport, Budapest): A gazdasági migráció gyimesi értelmezései. Problémák és a lehetséges megoldások a mindennapi és nyilvános diskurzusok szintjén

13.05–13.25 Bali János (Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Kutatási, Stratégiai és Koordinációs Igazgatóság,Budapest): Nemzetstratégiai kutatások Kárpát-medencei református falusi közösségekben

 

13.25–13.40 Vita

 

13.40–14.30 Ebédszünet

 

A. szekció

    Moderátor: dr. Kotics József

14.30–14.50 Szabó Á. Töhötöm (BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár): Határon: rurális vs. urbánus élet egy hegyi településen

14.50–15.10 Szilágyi Levente (MTA BTK, Néprajztudományi Intézet, Budapest): Parasztok és mezőgazdasági vállalkozók. Piacozási gyakorlatok egy szatmári faluban

15.10–15.30 Peti Lehel (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár): Falusi gazdálkodás egy erdélyi településen

15.30–15.50 Simon Zoltán (ME, Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, Miskolc): Divergens társadalmi-gazdasági kapcsolatrendszerek és identitásvetületek az Alsó-Nyárádmentén, a rendszerváltást követően

 

15.50–16.10 Vita

 

16.10–16.25 Kávészünet

 

B. szekció

 

Moderátor: dr. Gagyi József

14.30–14.50 Jakab Albert Zsolt (Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár): Emlékállítás és (meg)emlékezési gyakorlatok vidéken a posztszocialista időszakban

14.50–15.10 Kiss Dénes (BBTE, Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Kolozsvár): Kastély a faluban. A vidéki épített örökség sorsa

15.10–15.30 Sárosi Blága-Ágnes (KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Csíkszereda): A rurális elit identitásának vidékfejlesztési szerepe

15.30–15.50 Tőkés Gyöngyvér – Vajda András (Sapientia EMTE, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, Marosvásárhely): A vidéken élő idős korosztály digitális műveltsége. Lehetőségek, kockázatok, kihívások

 

15.50–16.10 Vita

 

16.10–16.25 Kávészünet

 

A. szekció

 

     Moderátor: dr. Szilágyi Levente

16.25–16.45 Balázs Lajos (Sapientia EMTE, Humántudományok Tanszék, Csíkszereda):Eróziós tünetek/ jelenségek a székely-magyar családszerveződések lokális, etnikai, vallási hagyományaiban

16.45–17.05 Márton Béla (Szováta): Holtmaros gazdálkodásának változásairól

17.05–17.25 Sándor Cecília (Corvinus Egyetem, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet, Budapest): Lokális gazdasági és társadalmi változások egy gyártörténetkutatás kontextusában

17.25–17.45 Nagy Ákos (BBTE, Hungarológiai Doktori Iskola – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár): Szocialista urbanizáció. A kolozsvári hóstátok átalakulása

 

17.45–18.00 Vita

 

B. szekció

 

Moderátor: dr. Szabó Á. Töhötöm

16.25–16.45 Lovas Kiss Antal (DE GYGYK, Társadalomtudományi Tanszéke, Hajdúböszörmény): Online hatások és offline tapasztalatok találkozása a rurális térben

16.45–17.05 Szabó Lilla (Sapientia EMTE, Kolozsvár): Kalotaszegi Magyar Napok – hagyományteremtés vagy politikai játszma?

17.05–17.25 Borbély Sándor (MTA BTK, Néprajztudományi Intézet, Budapest): Átalakuló gazdasági stratégiák, allokációs mechanizmusok a szatmári sváboknál – egy empirikus kutatás első tapasztalatai

17.25–17.45 Kovács Barna (Sapientia EMTE, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, Marosvásárhely): Megélt terek variációi

 

17.45–18.00 Vita

 

18.00 A konferencia zárása