Tudománytörténeti hagyományok és örökség a kolozsvári (romániai magyar) néprajzkutatásban – konferencia

2016-10-21

Helyszín: BBTE Bölcsészkar és KJNT előadóterme
Szervező: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézete – Kriza János Néprajzi Társaság – Kolozsvári Akadémiai Bizottság – Néprajzi és Antropológiai Szakbizottság – EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya

BBTE Bölcsészettudományi Kar (Horea út 31.), Tanácsterem

9,00 – 10,30

Megnyitó: dr. Szabó Árpád Töhötöm, a Magyar Néprajz és Antropológia Intézet igazgatója

dr. Jakab Albert Zsolt, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke

Szakál Anna: Legendák a Vadrózsák körül. A Kriza-hagyaték feltárásának újabb eredményei

Olosz Katalin: Még egyszer Krizáról

Filep Antal: Néprajzkutatásunk és a 20. század elejének Kolozsvári Tudományegyeteme (Györffy István és Banner János indulása)

Magyar Zoltán: Faragó József nagymohai folklórgyűjtése

Albert Ernő: A Gyökerek iskolai folyóirat néprajzrovata

 

11,00 – 13,30. Tanácsterem

Czégényi Dóra: Nép-, köz- és balhiedelmek az Erdély lapszámaiban

Barazsuly Viktória Adrienn: Ősi népművészet, töretlen magyar múlt. Erdély vizuális megjelenítése 1941-es turisztikai plakátokon

Tekei Erika: Népi epika a folklórkiadványok, recenziók és kritikák tükrében (1948–1989)

Szecsődi Barbara: A mozgalom hőskorának kolozsvári táncházasai Halmos Béla Orális Archívumában (Hagyományok Háza)

Veres Emese: Az EMKE vándorgyűléseinek hatása a barcasági lelkészek és tanítók néprajzi munkásságára

Kovács Dóra: Női és férfi szegényes Magyarózdon

Tatai Orsolya: Körorvosi emlékek nyomtatott formában való továbbélése. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem egykori hallgatóinak írásai

Tasnády Erika: Szék község kutatástörténete, a népies-nemzeti kánonépítésben betöltött szerepe

 

11,00 – 13,30. 39-es számú terem

Doszlop Lídia: Ősz János emlékezete a Kis-Küküllő menti közösségben

Kiss Emőke: A Bözödi-hagyatékban lévő néprajzi gyűjtések

Csibi László: „2 évig élet és halál ura voltam.” Teleki Samu gróf kelet-afrikai útjának írásos hagyatéka

Ozsváth Gábor Dániel: A patakmalmok erdélyi kutatástörténete

Szatmári László: Székelyföldi haranglábak kutatástörténete

Szőcsné Gazda Enikő: A sepsiszentgyörgyi Székely Kiállítások

Újvári Dorottya: A kolozsvári Kováts és Schäfer családok fényképalbumai: konstrukciók és emlékezet

 

 

Kriza János Néprajzi Társaság székháza (Mikes/Croitorilor utca 15.)

15,20 – 16,45

Gagyi József: A csíkszeredai Matematika–Fizika Líceum Néprajzi köre, 1980–1984

Kakas Zoltán – Fosztó László: A Bao-Bao expedíciók története

Simonffy Katalin: Volt egyszer egy Kaláka. A táncházmozgalomra épült tévéműsor a hetvenes évek végén

Szabó Zsolt: A Jóbarát néprajzi versenyei (1968–1980)

Keszeg Vilmos: Kolozs megyei magyartanárok mondókagyűjtése az 1980-as években

 

17,15 –18,00

Dr. Kós Károly mezőségi rajzainak kiállítása – megnyitja dr. Tötszegi Tekla, az Erdélyi Néprajzi Múzeum (Kolozsvár) aligazgatója

Néprajzi könyvek bemutatója

 

Támogatók: Communitas Alapítvány – Bethlen Gábor Alap


Kapcsolódó


» A konferencia programja
» Beszámoló a konferenciáról