Az archívumok használatának változó kontextusai – a KJNT vándorkonferenciája

2016-10-14--15

Helyszín: Ottományi Kiállítóház (Ottomány)
Szervező: Kriza János Néprajzi Társaság – MTA BTK Néprajztudományi Intézet – Ottományi Kiállítóház

PROGRAM

 

2016. október 14. (péntek)

 

9.00–10.30 Regisztráció (Ottományi Kiállítóház)

 

A konferencia helyszíne: Ottományi Kiállítóház

 

10.30–11.20 Megnyitó, köszöntők    

Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ Bihar megyei ügyvezető elnöke

Horváth Béla, Szalacs község polgármestere

Balogh Balázs, igazgató, MTA BTK Néprajztudományi Intézet

Jakab Albert Zsolt, elnök, Kriza János Néprajzi Társaság

 

Plenáris előadások

11.20–11.40 Pozsony Ferenc (BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár, akadémikus, egyetemi tanár): Privát dokumentumok – publikus adatbázisok

11.40–12.00 Gagyi József (Sapientia EMTE, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, Marosvásárhely, egyetemi tanár): Sztrátya Domokos archívuma. Miért nincs?

 

Moderátor: Jakab Albert Zsolt

12.00–12.20 Balogh Balázs (MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest): A református Bethlen Otthon archívuma Pennsylvaniában

12.20–12.40 Doboviczki Attila Tamás (PTE, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Pécs): A pécsi underground/alternatív kultúra hálózati archívum létrehozatalának tapasztalatai

12.40–13.00 Ármeán Ottília (Sapientia EMTE, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, Marosvásárhely): Vizuális stratégiák az adatbázisok, archívumok rendszerezésében

13.00–13.20 Vajda András (Sapientia EMTE, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, Marosvásárhely): Az archívum mint a kulturális emlékezet és az örökségesítés eszköze

13.20–13.30 Vita

 

I. szekció

Moderátor: Gagyi József

14.30–14.50 Tőkés Gyöngyvér (Sapientia EMTE, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, Marosvásárhely): Tudományos együttműködések hozadéka: az EU Kids Online (2006–2013) kutatási program repozitóriuma

14.50–15.10 Magyar Zoltán (MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest): A Magyar Történeti Mondák Archívuma. Egy tudományos szintézis adatbázisának objektív feltételei

15.10–15.30 Simon András (SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged): "Azon sokféle Szőlő-fajoknak Lajstroma..." Görög Demeter fajtagyűjteménye és fajtaismerete a 19. század első feléből

15.30–15.50 Ilyefalvi Emese (ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest–Pécs): Szövegfolklorisztikai adatbázisok elméleti és módszertani problémái. A magyar ráolvasás-adatbázis

15.50–16.10 Vita

 

16.10–16.25 Kávészünet

 

Moderátor: Vajda András

16.25–16.45 Jakab Albert Zsolt: A tereptől az archívumig. Az erdélyi és moldvai magyar kultúra kutatásának és archiválásának kihívásai

16.45–17.05 Nagy Ákos (BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár): 26 év tudományos termése egy kattintásnyira. A KJNT digitális szövegtára

17.05–17.25 Bednárik János (MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest): A kitelepített község ügyvédje. Egy Magyarországról kitelepített német közösség változó kontextusai

17.25–17.45 Tomisa Ilona (MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest): Egy Torda-Aranyosszéki unitárius valló levél egy Somogy megyei római katolikus papi hagyatékban. Egy elfelejtett forrás hányattatása a történelem viharában

17.45–18.05 Ilyés Sándor (Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár): Az ipari munkásság kutatásának forrásai

18.05–18.25 Vita

 

II. szekció

Moderátor: Ilyés Sándor

14.30–14.50 Szabó Á. Töhötöm (BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár): Kutatás menet közben: adatok a kulturális örökség, a kutatók és a támogatók kereszttüzében

14.50–15.10 Kinda István (Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy): Hagyományos foglalkozások, népi mesterségek Háromszéken

15.10–15.30 Peti Lehel (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár): Migráció és pünkösdizmus egy kolduló roma közösségben

15.30–15.50 Szilágyi Levente (MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest): Egy fertősalmási református kántor halottbúcsúztató énekgyűjteménye

15.50–16.10 Vita

 

16.10–16.25 Kávészünet

 

Moderátor: Peti Lehel

16.25–16.45 Sándor Cecília (BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár): Rituális szövegmondások és hiedelemcselekvések a csíkszentsimoniak mindennapi életében. A mindennapi tudás archiválásának kérdései

16.45–17.05 Bakos Áron (BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár): Egy aranyosszéki sorkatona levele és feljegyzései 1914-ből

17.05–17.25 Tatár Erzsébet Tímea (BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskolája, Kolozsvár, doktorandusz): A Marianum reprezentációja tanfelügyelőségi jegyzőkönyvekben

17.25–17.45 Tatai Orsolya – Virginás Tar Emese (Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely): Családi fényképek kutatása, archiválása és muzeológiai reprezentációi

17.45–18.05 Kedves Anett (BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár): A népi kultúra képei. Hogyan rendszerezzük Andory Aladics Zoltán fényképhagyatékát?

18.05–18.25 Szabó Lilla (Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar, Kolozsvár): Az identitás és a kultúra reprezentációi. Az európai és erdélyi nemzeti fesztiválok

18.25–18.55 Vita

 

2016. október 15. (szombat)

 

10.00–13.00 Szakmai kirándulás

SZALACS – GÁLOSPETRI (helyi tájházak, gyűjtemények megtekintése)

 

 

Támogatók:

Magyar Tudományos Akadémia

Bethlen Gábor Alap


Kapcsolódó


» A konferencia programja