Az eltűnt katona - konferencia-felhívás

2007-12-14–-15

Szervező: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság

A Kriza János Néprajzi Társaság és a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéke 2007. december 14–15-én Kolozsváron konferenciát szervez a nemrég felszámolt sorkatonasággal kapcsolatban. Szívesen látunk előadókat és érdeklődőket. Jelentkezésüket a Kriza János Néprajzi Társaságnál várjuk: kriza@mail.dntcj.ro, tel/fax: +40–264–432 593.

 

Az eltűnt katona

 

1. A katonáskodás története. A katonaság mint intézmény a változó időben. A történelmi kontextus

2. A reprezentációk története. A katona mint konstrukció: a hős, a honvédő, a női bálvány, az ágyútöltelék, a szökevény, az „obsitos”, a fogoly, a sebesült, a nyomorék stb. A reprezentációk formái (narratívumok, olajnyomatok, fényképek), toposzai és motívumai.

3. Katonaság és biográfia. Karrierek, a katonáskodás (auto)biografikus megjelenítése (a férfimodell, a családapa, a gazdaember). Az alulnézet perspetívája. A katonaság mint átmeneti rítus. (Nyelvtanulás, ismerkedés, kulturális hatások, világjárás, alfabetizáció.) A katonaság mint szociális világ (kapcsolatok, férfiszövetségek).

4. Környezetek (front, kaszárnya), a sorkatonaság tárgyi emlékei (csajka, bajonét stb.), mi van a katonaládában?

5. A katonaság folklórja. Verses levelek, emlékversek, imatravesztiák, a katonaság költészete. Katonafüzetek. Élménytörténetek, igaztörténetek. Katonadalok.

6. Emlékek a háborúból. Az idegen katona a családi térben. A családtag idegen világban. Emlékezés a háborúra. A település hősei. A háború és a lokális történelem.

7. A sorkatonaság rítusai: besorozás, berukkolás, beavatás, leszerelés stb.

 

Irodalom

***
1915 A fogolytáborok néprajzi tanulmányozása. Ethnographia. 164–165.

KÜLLŐS Imola–VASVÁRI Zoltán
2006 Áldozatok. A második világháborús hadifogolytáborok és a sztálini lágerek folklórjából. L’Harmattan Kiadó, Budapest

JÓZSEF Álmos
2000 Levelek és egyéb írott emlékek az első világháborúból. ACTA – 2000. Sepsiszentgyörgy–Csíkszereda. 297–315.

MÁRTON Gyula
1944 Az újoncok bevonulása Széken. Erdélyi Múzeum. XLIX. évf. 1–2. sz. 134–135.

SCHMIDT Tibor
1915 A katona a hazai oláh népköltészetben. Ethnographia. 288–299.

VASVÁRI Zoltán
2000 „Erőt a Jó Istenbe vetett hitünkből merítettünk”. A hadifogolyemlékek néprajzi kutatásáról (nyugati hadifoglyok visszaemlékezései alapján). Néprajzi Látóhatár. IX. évf. 3–4. sz. 545–556.

 

 

Tisztelettel értesítjük kedves tagjainkat, hogy a konferencia alkalmával KJNT közgyűlésre is sor kerül december 14-én 18 órától, melynek keretében elnöki beszámoló, pénzügyi-gazdasági beszámoló, tevékenységbeszámoló és munkaterv megbeszélése is terítékre kerül.

 


Kapcsolódó


» A konferencia programja letölthető itt.