Érték és közösség. Új utak és kihívások az erdélyi értékkutatásban – a KJNT vándorkonferenciája

2015-10-09 de. 10 óra

Helyszín: Székely Nemzeti Múzeum, Bartók Terem (Sepsiszentgyörgy)
Szervező: Kriza János Néprajzi Társaság – Székely Nemzeti Múzeum

2015. október 9–19. között ötödik alkalommal rendezik meg a Székelyföld Napokat, melynek keretében Hargita, Kovászna és Maros megye számos településén kerül sor olyan kulturális eseménysorozatok megszervezésére, melyek elsődleges célja a székelyföldi magyar kulturális értékek felmutatása, az együvé tartozás és a közösségi érzés erősítése. 

A Székelyföld Napok keretében a Kriza János Néprajzi Társaság Háromszéken az erdélyi magyar értékeket népszerűsítő és a külhoni (erdélyi) értékőrző mozgalom kiépítésének módszertanát bemutató Erdélyi Értéktár. Érték, ami összetart címet viselő projektjét mutatja be. A társaság október 9–10-én Sepsiszentgyörgyön, a Székely Nemzeti Múzeummal közösen Érték és közösség. Új utak és kihívások az erdélyi értékkutatásban címmel tudományos konferenciát, valamint Képek és értékek. Erdély néprajzi értékeinek képi reprezentációi címmel fotókiállítást szervez, mely az erdélyi magyar népi kultúra mára már letűnőfélben levő helyi értékeire irányítja rá a figyelmet. A válogatott képanyag a 20. század első felére jellemző erdélyi magyar népéletet és a népi kultúra értékeinek lehető legkülönbözőbb területeit vonultatja fel, kezdve a hagyományos népi mesterségektől és munkafolyamatoktól a népszokások, a hagyományos népi építészet és a népi tárgy- és öltözködéskultúra elemein át egészen a vallási élet központi helyeként számon tartott templomokig. A kiállításon Vámszer Géza (1896–1976), Kós Károly (1919–1996), Szabó Tamás (1933), Péterfy László (1936), Vas Géza (1934) és mások képei láthatók.

A rendezvény megnyitójára október 9-én 10 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében kerül sor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

PROGRAM

2015. október 9., péntek

 

9.00–10.00 Regisztráció (Székely Nemzeti Múzeum)

 

A konferencia helyszíne: Székely Nemzeti Múzeum, Bartók Terem

 

10.00–10.20 Megnyitó, köszöntők          

Vargha Mihály, igazgató, Székely Nemzeti Múzeum

Jakab Albert Zsolt, elnök, Kriza János Néprajzi Társaság

 

Moderátor: Miklós Zoltán

10.20–10.40 Pozsony Ferenc (BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár, akadémikus, egyetemi professzor): A háromszéki népi kultúra alapvető jellegzetességei

10.40–11.00 Kinda István (Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, főmuzeológus): Értékeink – népi mesterségek kutatása Háromszéken

11.00–11.20 Vajda András (A Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatás Maros Megyei Központja, A Hagyományos Kultúra Megőrzésének és Terjesztésének Osztálya, Marosvásárhely, osztályvezető): Erdélyi Értéktár. Feladatok és célkitűzések

11.20–11.30 Képek és értékek. Erdély néprajzi értékeinek képi reprezentáció fotókiállítás megnyitása (Jakab Albert Zsolt)

 

11.30–11.45 Kávészünet

 

Moderátor: Vajda András

11.45–12.00 Miklós Zoltán (Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely, igazgató): Meddig vár a Vár? A Székelytámadt vár közösségi hasznosítása érdekében tett erőfeszítések

12.00–12.15 Szőcsné Gazda Enikő (Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, főmuzeológus): Irányított háziipar

12.15–12.30 Szőcs Levente (Tarisznyás Márton Múzeum, Gyergyószentmiklós, muzeológus): Páll Etelka székely festékesei

12.30–12.45 Kedves Anett (BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár, magiszteri hallgató): A csíki népi élet képei. Andory Aladics Zoltán vizuális reprezentációi

12.45–13.00 Kovács Viola (BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskolája, Kolozsvár, doktorandusz): Cigányok reprezentációja a 20. századi erdélyi művészetekben

13.00–13.20 Vita

 

13.20–14.20 Ebédszünet

 

Moderátor: Szőcsné Gazda Enikő

14.20–14.35 Nagy Ákos (BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskolája, Kolozsvár, doktorandusz): A jobbágytelki kollektivizálás története

14.35–14.50 D. Haszmann Orsolya (Haszmann Pál Múzeum, Alsócsernáton, főmuzeológus): Korrajz egy gazdanaplóban 1918–1946 között

14.50–15.05 Vajda András: A gazdasági szerkezet és a falukép átalakulása egy Maros menti településen

15.05–15.20 Nagy Zsolt (Sapientia Egyetem, Marosvásárhely, kertészmérnök hallgató): Hiedelem és/vagy tudomány? Csodafák a magyar pomológiai gondolkodásban

15.20–15.40 Vita

 

15.40–15.55 Kávészünet

 

Moderátor: Ilyés Sándor

15.55–16.10 Sándor Cecília (BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár, magiszteri hallgató): Rituális szövegmondások és hiedelemcselekvések funkciói a csíkszentsimoniak mindennapi életében

16.10–16.25 Jakab Albert Zsolt: Ünnepi eszköztár és emlékalakzatok a 19. századi emlékezéskultúrában

16.25–16.40 Tatár Erzsébet Tímea (BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskolája, Kolozsvár, doktorandusz): A közösségépítés narratív technikái az Erdélyi Magyar Lányok ifjúsági folyóirat Aranyszálak rovatában

16.40–16.55 Tatai Orsolya (BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskolája, Kolozsvár, doktorandusz): Orvosképzés Marosvásárhelyen. Az orvossá válás folyamatai

16.55–17.15 Vita

 

17.15–17.30 Kávészünet

 

Moderátor: Kinda István

17.30–17.45 Simon András (SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, tanszékvezető): Források és értelmezési lehetőségek a szőlő- és borkultúra történeti-néprajzi kutatásában

17.45–18.00 Bali János (Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, osztályvezető): Lehet-e még újat mondani a világ legismertebb falujáról? Avagy, egy közismert kutatás revitalizációja Átányban

18.00–18.15 Szabó Lilla (DE, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, Debrecen, doktorandusz): „Ezt szoktuk meg, ez a mienk.” Magyar–cigány együttélés Orbaiszéken

18.15–18.30 Szilágyi Levente (MTA BTK Néprajzkutató Intézet, Budapest, kutató): Egészségturizmus és betegmobilitás a magyar-román-ukrán hármas határ térségben

18.30–18.50 Vita

 

2015. október 10., szombat

 

10.00–16.00 Erdővidéki értékmustra

SEPSISZENTGYÖRGY – NAGYAJTA (Kriza János Emlékszoba, unitárius templomerőd) – BARÓT (Erdővidék Múzeuma) – OLASZTELEK (Nagy György kovácsmester műhelye, kovácsbemutató) – VARGYAS (Vásárhelyi József mészégető telepe) – BIBARCFALVA (borvízkóstoló) – SEPSISZENTGYÖRGY

 

16.00 A konferencia kiértékelése

 

A rendezvény a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósul meg.


Kapcsolódó


» A rendezvény plakátja