25 éves a Kriza János Néprajzi Társaság

2015-03-18


25 éves a Kriza János Néprajzi Társaság

             Köszönjük a jókívánságokat!

 

 

 

Voigt Vilmos levele

 

Tisztelt Kriza János Néprajzi Társaság, Tisztelt Elnök Urak:

megköszönve a jubileumi értesítést, továbbra is a legjobbakat kívánom a KJNT-nak, egyénenként és együttesen. A Társaság fontossága és hatása szemmel láthatóan még növekszik, és voltaképpen ez a 25 év újította meg a romániai magyar néprajzkutatás már előbb is nagyszerű tevékenységét.

Az illő születésnapi kívánságokkal, a következő jubileumig!

Voigt Vilmos

 

Vargyas Gábor levele

 

Kedves Kollégák, kedves Barátaim!

A jeles alkalomhoz szívből gratulálok! Azt hiszem, sokunk véleményét tolmácsolom, amikor azt mondom: mára a KJNT a romániai magyar néprajzi élet egyik megkerülhetetlen, fajsúlyos intézményévé vált, amely számos fontos és más által el nem végezhető tudományos, tudománypolitikai és -népszerűsítő munkát vállalt magára. Kívánom, hogy az új vezetőség az alapítók szellemiségét tovább örökítve hasonló sikereket mutathasson fel a most következő negyed század végén, a szakma és az egyetemes magyarság javára!

Baráti üdvözlettel: Vargyas Gábor

 

Knézy Judit levele

 

Szeretettel gratulálok a Kriza János Társaságnak a csodálatos munkájáért, kezdettől nagy érdeklődéssel figyeltem, mint a testvér néprajzi társaság tagja, sőt némi irigységgel is azt a fiatalos lendületet, találékonyságot, sokoldalúságot, amellyel tagjaik a munkájukat végezték. Mindenkinek szeretettel gratulálok és külön a vezetőségnek.

Knézy Judit

 

Pál Judit levele

 

Kedves Feri, kedves Zsolt!

Gratulálok a Kriza Társaság 25 éves tevékenységéhez és további eredményes munkát kívánok Nektek!

Üdvözlettel: Judit

 

Balázsi Dénes levele

 

Erőt, egészséget és további önfeláldozó munkát és sok sikerekben gazdag évet a KJNT tagságának!

 

A. Gergely András levele

 

Kedves Kollégák...!

Mi egyebet tehetnénk, mint hogy kívánunk még négyszer ennyi méltó sikert, ünnepet, hírnevet és feladatot. Utóbbit az elégedetten elvégzett állapot kedvéért,

őszintén és barátsággal,

A. Gergely András

 

Nagy Ilona levele

 

Kedves KJNT!

Nagyon sok szeretettel gratulálok a Társaságnak, de nem csak így személytelenül, hanem egyenként is, mindenkinek odaát ezért a bámulatos teljesítményért, amit 25 év alatt létrehoztak/létrehoztatok.

Tovább is így, ilyen igényesen, lelkesen, hadd irigykedjünk innen felől.

Üdvözlettel

Nagy Ilona

 

Koncz Pál levele

 

Isten éltesse az Alapítókat és Alakítókat, segítse, hogy gyarapodhasson, gazdagodhasson szabadon, míg a világ, a Kriza János Néprajzi Társaság!

Üdvözlettel,

Koncz Pál

 

 

Székely Ferenc levele

 

Kedves KJNT!

Örülők, hogy 25 évvel ez előtt ott voltam/ott lehettem a kolozsvári unitárius egyház tanácstermében. Köszönet Gazda Klárának, Zakariás Erzsébetnek, s másoknak is, akik rám gondoltak, meghívtak.

Valamikor éjfélkor, stoppal érkeztem vissza Pusztakamarásra, szülőfalumba azon az estén, ott aludtam, s másnap tértem vissza Marosvásárhelyre, onnan pedig Marosszék kicsiny kis falujába, Vadasdra. (Akkor még nem tudtam, hogy március 20-án újból be kell jönnöm a székely fővárosba, hogy egy egész napot őrizzem Sütő András házát, s az éj leple alatt, kiáltások-üvöltések közepette, egy bőröndben becsomagolva, öccsével, Sütő Gerővel biztos helyre menekítsük Sütő András szellemi hagyatékát... Ő pár órával korábban érkezett Budapestre katonai repülőgéppel.)

Őrizzük meg emlékezetünkben 1990. március 18-át, de a következő napokat is...

Fontos!

Baráti öleléssel, szeretettel: Székely Ferenc

 

Salat-Zakariás Erzsébet levele

 

Valóban!

Éppen ma 25 esztendeje.

 

Komáromi Tünde levele

 

Kedves Feri, kedves Zsolt,

 

köszönöm a levelet és mindent, amit tettetek, tesztek!

Isten éltesse a Kriza Társaságot s minden tagot!

 

Szeretettel,

Tünde

 

Keszeg Vilmos levele

 

Isten éltesse a KJNT-t.

Sokat jelentett és jelent ez az intézmény. Én legnagyobb jelentőségét abban látom, hogy kutatótársadalmat formált, szakmai életet teremtett. Ebben a keretben találkozni, beszélgetni lehetett, a szakmai nyelvet gyakorolni. És nyilván, kiadványai, adatbázisai a romániai magyar népi kultúra 20–21. századi állapotát dokumentálták, archiválták és értelmezték.

Kívánok hosszú életet és további eredményeket.

 

Keszeg Vilmos

 

Nezezon Enikő levele

 

Isten éltesse sokáig a Kriza János Néprajzi Társaságot és mindazokat, akik munkájukkal hozzájárulnak szellemi hagyatékunk megőrzéséhez és átadásához!

Áldás érte!

 

a szatmári végekről üdvözlettel,

Nezezon Enikő,

az Aranykapu Kulturális Egyesület

nevében

 

Zsigmond Győző levele

 

Köszönöm, köszönjük Feri és Zsolt a jelzést, emlékezést. Nagyon akartuk, akartam, hogy lehessen egy ilyen társaság, melynek szívesen lettem volna, s lettem is tagja, a közös szakma, a sok-sok többször többekkel vállalt feladatvégzés érdekében. Örültem, örülök a társaságnak meg a Társaságnak:

Győző

 

Szabó Lilla levele

 

Tisztelt elnök úr! Kedves Zsolt!

 

Gratulálok a nagyszerű munkához, valóban meghatározó és határainkon túl is elismert szakmai műhely létesült a Kriza János Néprajzi Társaságnak köszönhetően.

 

További munkátokhoz kitartást, jókedvet, lelkes partnereket és önkénteseket, valamint nagylelkű támogatókat kívánok!

 

Üdvözlettel,

Szabó Lilla

programigazgató

Kolozsvári Magyar Napok

 

Lukács László levele

 

Tisztelt Kriza Társaság, Kedves Elnök Urak!

Szívből gratulálok a Társaság negyedszázados eredményeihez, amelyekkel jelentősen hozzájárult Erdély néprajzi megismeréséhez. Kívánok a Társaságnak további eredményes évtizedeket, Tagjai leljék valódi örömüket a néprajzban.

Tisztelettel:

Lukács László.

 

Hegedűsné Majnár Márta levele

 

Kedves Elnök Urak!

A Magyarországi Tájházak Szövetsége nevében szívből gratulálok a jubileumhoz, az elmúlt negyedszázad fáradtságos, de egyben örömteli munkájának minden gyümölcséhez!

Kívánjuk, hogy még nagyon sok éven át legyen a Társaságnak kedve, ereje a további kihívásokhoz, az eddigiekhez hasonló szép eredmények eléréséhez! Bízunk abban, hogy a jövőben minél több kapcsolódási pontot sikerül találnunk a két szervezet közötti együttműködésre!

Üdvözlettel:

Hegedűsné Majnár Márta

ügyvezető elnök

 

Farkas Judit levele

 

Kedves Kollégák!

 

Nagyon örülök és fontosnak tartom, hogy léteznek ilyen stabil és értékes pontok az életünkben, mint a Kriza Társaság! További jó munkát kívánok a Társaság tagjainak, és még sok 25 évet a Társaságnak.

 

Üdvözlettel:

 

Farkas Judit PhD

egyetemi adjunktus

PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék

 

Viga Gyula levele

 

Kedves Barátaim!

Köszönöm az értesítést, jó szívvel gratulálok a Társaságnak a negyedszázados ünnepén. Írhatnám, hogy a 25 év gyermekkor egy ilyen közösség életében, de tudom félig-meddig kívülállóként – ha nem is vagyok naprakész –, hogy a dolog nagyon messziről indult, s hogy nagyon sok munka volt/van benne. Talán valamelyest meg tudom ítélni, hogy honnan indult új útjára és hol tart jelenleg a kolozsvári és a romániai magyar néprajzkutatás, amihez persze számos „külső” tényező aránylag szerencsés együttállása is kell(ett). 1991 őszén tarthattam először előadást a Kriza kézdivásárhelyi konferenciáján, így még ismerhettem az akkor legtapasztaltabb generáció számos jelesét, az elmúlt években pedig a legfiatalabbak számos kiválóságát is. Megváltoztak az elvárások, a körülmények is, de ez a generációs „híd” nagy biztonságot jelenthet és szép reményekre jogosít benneteket az elkövetkező 25 évekre. Kívánom, hogy ne fogyjon ki az erő, és a különböző (jó) szándékok ne bontsák túlzottan sokfelé a közös lendületet! Az eltelt negyedszázadhoz hasonlóan szép eredményeket, türelmes és békés együtt munkálkodást kívánok a Társaság valamennyi tagjának, örömet és sikert a vezetőinek is!

Barátsággal: Viga Gyula (Miskolcról)

 

Tankó Gyula levele

 

Kedves Kriza János Néprajzi Társaság!

Egy feledhetetlen időnek voltunk tanúi általatok, ami sokunknak tanulást, gyakorlatot és sok tapasztalatot jelentett. El lehet felejteni a sok helyszínt, ahol találkoztunk, a megérkezéseket, az egymásnak örülés perceit? És a sok-sok beszélgetést, ami annyira hiánycikk ebben a civilizálódó, száguldó  mai világban? Az előadásokat, a vitákat? Azt hiszem, nem folytatom, mert elfog a nosztalgia! És, bizony, termékeny évek voltak mindnyájunk számára, csak gondoljatok az új tanulmányok, könyvek megjelenésére. Köszönjük, hogy voltatok, hogy voltunk, köszönjük a hangulatot és barátságokat. Tudom, hogy ma már más dolgokra van igény, más munkamódszerek léteznek, de nélkülünk szegényebb volna az egész magyar népi kultúra, ha kimaradt volna ez a 25 év. Jó munkát a fiataloknak, mert most az egyetemeken is gyakorolt, sok könyves professzoraitok vannak, sok-sok tapasztalattal.

Tisztelettel, Tankó Gyula a végekről, Gyimesből.