Kutatásmódszertan és adatvédelem. A 21. század kihívásai a társadalomtudományi kutatásokban – műhelykonferencia

2014-05-09

Helyszín: KJNT előadóterme, Croitorilor (Mikes) u. 15. sz.
Szervező: MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság – Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet

A változó világunkban új kihívásokkal kell szembenéznie a társadalomtudományoknak, és ezen belül a néprajztudománynak.  Az új tudományos paradigmákba való illeszkedés, az új kutatási módszerek és elméletek alkalmazása során nehézségek merülnek fel, amikor a kutatók korábbi, az információs társadalom előtt szerkesztett, a tudományos kiadványokra vonatkozó szabályzatok és kézikönyvek előírásainak szeretnének megfelelni. A terepen dolgozó kutatók és a munkájukat aktívan segítő adatközlők elvárásai eltérhetnek egymástól. A különböző kommunikációs technológiák egymásra halmozódása, a különböző regiszterek váltogatása is alakítja, szervezi a kulturális örökség szerkezetét, jelentéseit, ráadásul mindezt nagymértékben befolyásolják az új adatvédelmi törvényi rendelkezések. Ezekre a kihívásokra reflektálunk a konferenciánk keretében.

 

Program

 

10.00–10.20

Pozsony Ferenc: Egy digitális balladatár felette szükséges voltáról

 

10.20–10.40

Szabó Árpád Töhötöm: Ki viseli a kalapot? Újabb adatok a hatalom és a néprajztudomány kapcsolatáról 

 

10.40–11.00

Tekei Erika: A magyar szövegfolklór-kutatás tudományos, jogi és etikai szabályozásának történetisége. Szerzői jog, kutatás, közlés és recepció viszonya

 

11.00–11.20

Czégényi Dóra: Kartotékok és emberek. A hiedelemszövegek közzétételének megjósolható buktái

 

11.20–11.40

Szikszai Mária: Írásos hagyatékok, levelezések feldolgozásának etikai kérdései

 

11.40–12.00

Szünet

 

12.00–12.20

Vajda András: Ismerős terepen? Módszertani megjegyzések egy marosszéki falu gazdasági-kulturális szerkezetének 20 századi átalakulásának vizsgálata kapcsán

 

12.20–12.40

Szalma Annamária: A privát fotó és a néprajztudomány. Lehetőségek és korlát(ozás)ok

 

12.40–13.00

Tánczos Vilmos: A néprajzi gyűjtés technikai eszközei

 

13.00–13.20

Keszeg Vilmos: Hagyomány és/vagy örökség. A patrimonizálás mint a hagyomány értékesítése és újraértelmezése

 

13.20–13.40

Könczei Csilla: Megőrzés és/vagy kisajátítás? A tradicionális táncok és a szellemi tulajdon

 

13.40–14.00

Megbeszélés

 

14.00–15.00

Könyvbemutató

Vajda András: Az írás és az írott szó hatalma. (Emberek és kontextusok 9.) Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2014.

  • bemutatja dr. Keszeg Vilmos egyetemi tanár

Könczei Csongor (szerk.): Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón II. (A sokszínűség árnyalatai.) Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2014.

  • bemutatja a szerkesztő és a szerzők