Néprajzi örökség – kulturális örökség. A kolozsvári (romániai magyar) néprajzkutatás története: intézmények, mozgalmak, életpályák

2013-10-18

Helyszín: BBTE Bölcsészkar (Horea u. 31.), KJNT székháza (Mikes u. 15.)
Szervező: Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézete – KAB Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága – EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya

A rendezvény főtámogatója az RMDSZ és a Communitas Alapítvány

 

A rendezvény főbb célkitűzései a következők voltak:

 • mivel egy rendszeres rendezvényről van szó, minden évben nagyon fontos a posztgraduláis képzés, a szakmai továbbképzés, elitképzés folytonosságának biztosítása
 • olyan előadások megszervezése, amelyek által a résztvevők részletesen megismerhetik a néprajzi örökség, implicit módon a kulturális örökség kutatástörténetét
 • felhívni a szakmabeliek és az érdeklődők figyelmét a néprajzi, tudományos örökség mint kulturális örökség fontosságára
 • közismertté tenni az erdélyi, romániai néprajzkutatások eredményeit, intézményeit és személyiségeit
 • bemutatni különböző kolozsvári (romániai) kutatóműhelyek, kutatócsoportok eredményeit
 • megvitatni a néprajzi kutatás és oktatás kapcsolatát, párbeszédet kezdeményezni kutatók és oktatók, pedagógusok között
 • megemlékezni a néprajzkutatás történetének meghatározó személyiségeiről, akik hozzájárultak a tudomány fejlődéséhez, iskolákat alapítottak, új kutatási irányzatokat honosítottak meg
 • olyan informális keretet biztosítani, ahol a résztvevők szabadon kommunikálhatnak, szakmai kapcsolatokat építhetnek ki, ismerkedhetnek

A rendezvény főbb eredményei:

 • ezen a rendezvényen 35 résztvevő volt jelen, volt és jelenlegi diákok, mesteri hallgatók, doktoranduszok, tanárok, pedagógusok, kutatók, szakemberek, meghívottak
 • olyan előadásokra került sor, amelyek ismertették a néprajzkutatás, a forráskutatás és a tudománytörténet-kutatás legfrissebb eredményeit
 • bemutatkoztak magyar és román szakmai intézmények és műhelyek, előkészítve egy szorosabb szakmai együttműködés lehetőségét
 • olyan új, ismeretlen és kiadatlan néprajzi adatok, eredmények, értékek kerültek bemutatásra, amelyek hozzásegítenek a tudománytörténet, a kolozsvári és erdélyi helytörténet aktualizálásához
 • az előadások és viták során a résztvevők olyan tudományos, módszertani és elméleti kérdéseket vitattak meg, amelyek fényt vetettek a néprajz mint szaktudomány és a kulturális örökség kapcsolatára
 • a résztvevők megvitatták a néprajzi, kulturális örökség átadásának és megőrzésének lehetőségeit az oktatásban, múzeumokban, egyéb intézményekben
 • könyvbemutatókra is sor került, ekként a résztvevők megismerhették egymás publikációit, munkásságát, a legújabb tudományos eredményeket
 • ugyancsak megismerkedhettek szaktudományos adatbázisokkal, amelyek kutató és érdeklődő számára egyaránt hasznosak lehetnek

A következő előadásokra került sor:

Előadó neve

Előadás címe

Pozsony Ferenc

Táji kutatások a szokásvizsgálatokban

Barabás László

A kelendáriumi, dramatikus népszokások, népi színjátékok gyűjtése és kutatása Székelyföldön , 1840–1990 közötti másfél évszázadban

Czégényi Dóra

Szelektív látkép: a szilágysági hiedelmek 19. századi megjelenítése

Tekei Erika

Néprajztudomány, néprajztudós a Korunk második folyamában megjelent írások tükrében – 1957–1989

Tánczos Vilmos

Petrás Incze János szellemi és tárgyi öröksége

Eleonora Sava –

     Maria Candale

Profesorul Nicolae Bot şi Cercul Studenţesc de Folclor de la Cluj

Tasnády Erika

Sebestyén Dobó Klára bemutatása

Vajda András

A romániai magyar néprajzkutatás a Románian Magyar Irodalmi lexikon szócikkeinek tükrében

Tötszegi Tekla

Kelemen Lajos és az Erdélyi Nemzeti Múzeum Néprajzi Gyűjtőtársasága

Egyed Emese

Cancellista mint vőfély (Erdély, 1758)

Kali Kinga

Kulturális stratégiák: armenizmus és neoarmenizmus

Szőcsné Gazda Enikő

A kutatástól a tömegmozgalomig: az 1930-40-es évekbeli szőttesmozgalom Székelyföldön

Keszeg Vilmos

Az 1906-os tordai iparkiállítás: a hazai ipar pártolására szervezett mozgalom