Néprajzi és egyháztörténeti források és eredmények Erdélyben

2012-12-13 du. 14 óra

Helyszín: MTA BTK Néprajztudományi Intézet Könyvtára, Budapest, Országház u. 30. sz.
Szervező: Kriza János Néprajzi Társaság – Pokoly József Egyháztörténeti Kutatócsoport – Székely Nemzeti Múzeum – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézete

Néprajzi és egyháztörténeti kötetek bemutatójára kerül sor Budapesten, ahol bemutatkoznak az erdélyi tudományos műhelyek is.

 

Program

14:00–14:45

Köszöntő: Balogh Balázs, az MTA BTK Néprajztudományi Intézet mb. igazgatója

A történelmi Küküllői Református Egyházmegye történeti katasztere 1648–1800. I–IV. (Összeállította, sajtó alá rendezte, bevezet_ tanulmánnyal, jegyzetekkel és mutatókkal közzéteszi: Buzogány Dezső – Ősz Sándor Előd – Tóth Levente. Tanulmányokkal kiegészítette: Horváth Iringó – Kovács Mária Márta – Sipos Dávid. Koinónia, Kolozsvár, 2008–2012) című köteteket bemutatják Kósa László, az MTA rendes tagja, Kiss Réka, az MTA BTK Néprajztudományi Intézet tudományos munkatársa és Kiss Erika művészettörténész, a Magyar Nemzeti Múzeum szakmuzeológusa.

14:45–15:00

Jakab Albert Zsolt Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron (Kriza János Néprajzi Társaság–Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2012) és

Ez a kő tétetett... Az emlékezet helyei Kolozsváron 1440–2012 (Kriza János Néprajzi Társaság–Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2012) című köteteit bemutatja Mohay Tamás habil. egy. docens, az ELTE BTK Néprajzi Intézet igazgatója.

15:00–15:15

Kinda István Hagyományok béklyójában. Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből (Székely Nemzeti Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság, Sepsiszentgyörgy–Kolozsvár, 2011) című kötetét bemutatja Pozsony Ferenc, a BBTE BTK professzora, az MTA külső tagja.

15:15–15:30

Peti Lehel A moldvai csángók népi vallásosságának imagisztikus rítusai (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2012) című kötetét bemutatja Pócs Éva, a PTE BTK professzor emeritusa.

15:30–16:00

A Székely Nemzeti Múzeum kiadványait Kinda István, a SZNM főmuzeológusa ismerteti.

A Kriza János Néprajzi Társaság kiadványait Jakab Albert Zsolt, a KJNT elnöke ismerteti.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Kapcsolódó


» Meghívó