Erdélyi értékek tára


Értékmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Értéktár

Településmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v  

Szabó Bálint életműve
A javaslatot benyújtó intézmény: Nyárádmente Kistérségi Társulás

A javaslatot benyújtó személy: Balássy András


Leírás

Szabó Bálint 1915. július 10-én született a Nyárád menti Nyárádszentimrén. Tanulmányait a marosvásárhelyi Református Kollégiumban kezdte, majd 1942-ben a kolozsvári Református Teológián lelkészi képesítést szerzett. Ezzel párhuzamosan a magyar nyelv- és irodalom, illetve néprajz szakokat is látogatta, oklevelét 1949-ben kapta meg. Lelkészi pályafutását 1942-ben, erdőszentgyörgyi segédlelkészként kezdte. 1944 és 1947 között Atosfalván lett parókus lelkész, közben 1945-től 1955-ig Makfalván tanított. 1955–1961 között Erdőszentgyörgyön volt oktató, majd 1968-ig magyar szaktanfelügyelő lett Marosvásárhelyen, ahol 1975-ös nyugdíjazásáig általános iskolai tanár is volt. Első néprajzi írását 1938-ban, az Erdély hasábjain közölte, benne szülőfaluja húsvéti népszokásairól értekezett. Később néprajzi és pedagógiai tárgyú cikkei, tanulmányai jelentek meg a Művelődésben és a TETT-ben. A Népismereti Dolgozatok 1981-es kötetében Az étkezés rendje Nyárádszentimrén című tanulmányával volt jelen. 1938-ban Makkai Endrével és Nagy Ödönnel közösen írta meg a Téli néphagyományok című kötetet. Szülőfaluja népi életéről szóló munkái kéziratban maradtak meg. Ezek a kalákáról és a kölcsönmunkáról, a hagyományos munkaszervezésről, a téli és tavaszi népszokásokról, illetve Nyárádszentimre monográfiájáról szólnak. 1983. november 12-én hunyt el.

 

Főbb művei

  • Téli néphagyományok (Makkai Endrével és Nagy Ödönnel közösen, Kolozsvár, 1938)
  • Az étkezés rendje Nyárádszentimrén (tanulmány, Népismereti Dolgozatok, 1981)
  • Kaláka és kölcsönmunka a társas munkák rendszerében (kézirat)
  • Hagyományos munkaszervezés századunk első felében (kézirat)
  • Téli és tavaszi népszokások (kézirat)
  • Nyárádszentimre monográfiája (kézirat)

Nagy Ákos

Forrás

Dávid Gyula (főszerk.)

2010 Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. V. Kriterion Könyvkiadó – Erdélyi Múzeum-Egyesület, Bukarest–Kolozsvár.
Indoklás

Szabó Bálint helytörténeti és néprajzi szakíró munkásságának megismertetése a vidék népszokásainak ismertebbé tételében játszik szerepet. A még élő és a felelevenített helyi népszokások fellendíthetik a térség turisztikai vonzerejét és kulturális életét.Utolsó frissités: 2015-12-12 14:18:45