Erdélyi értékek tára


Értékmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Értéktár

Településmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v  

Nagy Ferenc életműve
A javaslatot benyújtó intézmény: Nyárádmente Kistérségi Társulás

A javaslatot benyújtó személy: Balássy András

Képek


Leírás

Nagy Ferenc 1935-ben született a nyárádmenti Búzaházán. Elemi iskolái után a Szászrégeni Magyar Tanítóképzőben folytatta tanulmányait. Mivel édesapját többször kuláklistára tették, ezért őt is gyakran igazságtalanságok érték. Kiváló zenei adottságaival hamar kitűnt osztálytársai közül, ezért Kis Elek zenetanár pártfogása alá vette, így 17 éves korában már kórust vezetett. Zenetanári oklevelét 1957-ben szerezte a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián, tanári pályafutását pedig szinte mindvégig a Nyárádmentén töltötte: rövid jobbágytelki állomás után Mezőpanitba került, ahonnan néhány év után hazakerült a csíkfalvi iskolához, ahol zenetanárként, később igazgatóként is dolgozott. Rövid időn belül négyszólamú vegyes kórust szervezett Jobbágyfalván, mellyel távoli vidékekre is eljutottak. A kommunista rezsim megszorító kultúrpolitikája miatt az 1980-as években a kórus szünetelt, majd egy része a Csíkfalván megalakított néptánccsoporthoz csatlakozott, annak fellépéseit kísérték énekkel, hangszerrel. Nagy Ferenc részese volt a Nyárádmenti Kórusszövetség megalapításának, melyet 1990-ben indítottak újra. 1991-ben bejegyezték a Seprődi János Kórusszövetséget, amely kezdetben csak a Nyárád mentére szorítkozott, később Erdélyre, majd csaknem minden magyarlakta régióra kiterjesztette tevékenységét a Kárpát-medencében és felvette a Seprődi János Nemzetközi Kórusszövetség (SJNKSZ) nevet. Ez 1997-től tagja az Europa Cantat szövetségnek. Népnevelő munkájáért 2006-ban Bartók Béla-díjjal tüntették ki. 2008. január 22-én „A kóruséneklés érdekében kifejtett életművéért” a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Magyar Kultúra Lovagjává avatta a Magyar Kultúra Napja Gála keretében. 2008. augusztus 9-én hunyt el. 2010-ben dalostársai és a SJNKSZ megszervezték a Nagy Ferenc emlékhangversenyt, melyet azóta minden évben novemberében megtartanak. 2012. október 12-én a csíkfalvi iskola előtt emlékoszlopot avattak tiszteletére, ugyanezen a napon a jobbágyfalvi férfikar pedig felvette az ő nevét. 


Indoklás

Nagy Ferenc munkássága, melyet a kórusok szervezéséért fejtett ki, nagy jelentőséggel bír a Nyárád menti és az erdélyi magyar kultúra számára. Ez egy olyan érték, melynek szellemisége megőrzésre és továbbadásra méltó.Utolsó frissités: 2015-12-12 14:19:15